หลงแดนสุขาวดี


ในการประชุมเครือข่าย มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยน่าอยู่ (UNC – University Network for Change) ที่เล่าในบันทึกที่แล้ว ท่านอธิการบดี มศก. ผศ. ชัยชาญ ถาวรเวช กล่าวว่า ในมหาวิทยาลัยมีแดนสุขาวดี ซ่อนอยู่ตามซอกตามหลืบอยู่จำนวนมาก

ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยตกอยู่ในสภาพ “หลงแดนสุขาวดี” (Loss in the Comfort Zone) สภาพเช่นนั้น ทำให้มืดบอดต่อโอกาสทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตามสภาพความเป็นไปในชีวิตจริง ของสังคม คือทำให้ไม่เกิด university social engagement


วิจารณ์ พานิช

๖ พ.ค. ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)