เหตุการณ์ปกติดี(6 มิถุนายน 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างดำเนินไปอย่างเป็นปกติดี การจัดการเรียนการสอนทั้งสองวิชาเป็นไปด้วยดี

ในส่วนของการส่งการบ้านนั้น ยังคงไม่ครบร้อยเปอร์เซ็น บางคนทำมาจากบ้าน แต่ไม่เอามาส่ง กลับเอาเก็บไว้ใต้โต๊ะ ซึ่งดิฉันต้องไปถามเอาเป็นรายบุคคล บางคนทำมา แต่ทำไม่ครบตามจำนวนหน้าที่สั่ง ซึ่งบก็ต้องเอาคืนไปให้เด็กเอากลับไปทำมาให้เรียนร้อยก่อน

สำหรับการวางถาดหลุมเวลากินอาหารกลางวันของนักเรียนที่ดิฉันต้องไปยืนเฝ้าทุกวันนั้น ตอนนี้เริ่มสังเกตว่าเด็กรู้แล้วว่าจะต้องวางถาดหลุมยังไงให้เป็นระเบียบ แต่ก็ยังทิ้งให้ทำเองไม่ได้ เพราะเด็กชอบรีบไปซื้อขนม ยังมีบางคนที่วางถาดไม่เรียบร้อย จึงยังต้องยืนกำกับเด็กอยู่ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรื่องกติกาสำคัญมาก ปลูกตั้งแต่นังเด็ก ก็เหมือนเพาะต้นไม้ให้มีรากนั่นเอง