ฉะแหลก

ดาราดัง ฟ. ฉะแหลก ! หมูขุดทรายไม่ได้ แต่หมูขุดรูปประจานเพื่อนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดาราดัง ฟ. ฉะแหลก ! หมูขุดทรายไม่ได้ความเห็น (0)