การติดตามเด็กออกกลางคัน เด็กหายระหว่างเรียน


ประสิทธิ์ หนูกุ้ง

สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาของชาติ อีกประการหนึ่งคือ เด็กขาดเรียน เด็กออกกลางคัน และไม่จบพร้อมรุ่น หรือหายไปจากสารระบบ ที่ทำให้จัดการศึกษาแล้วผลลัพธ์ที่ออกมา ขาดสัมฤทธิผล

มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เด็กประสบปัญหาดังกล่าว ทั้งกรรมพันธุ์ สุขภาพ ฐานะทางครอบครัว สิ่งแวดล้อม หรือระบบการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจให้เด็กกลุ่มนั้นมาเรียนและจบพร้อมรุ่น จึงเป็นหน้าที่ผู้จัดการศึกษา ต้องช่วยกันในเรื่องเหล่านี้โดยจะให้ปัญหาเหล่านี้เกิดอีกไม่ได้ เพราะรังแต่จะบั่นทอนระบบสังคม เศรษฐกิจในวันข้างหน้า

มีหลายๆวิธีที่ใช้แล้ว ได้แก้ปัญหาไประดับหนึ่ง อยู่ที่การปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาหรือศูนย์การเรียน นั้น เช่น

1) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบวงจร มีครูรับผิดชอบเด็ก 1 ต่อ 20 คนหรือน้อยกว่า คอยเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ที่เด็กรักและไว้วางใจ

2)จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้ต่อเนื่องได้ให้เด็กมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมตามความสนใจ ครูคอยเป็นผู้กำกับ ชี้แนะ

3)มีระบบข้อมูลเด็กรายบุคคล ครูต้องทราบข้อมูลครอบครัว สุขภาพและสิ่งแวดล้อมใกล้บ้านรวมทั้งพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่เด็กแต่ละคนอาจได้รับผลกระทบ

4)ครูและผู้บริหารต้องหมั่นตรวจสอบเด็กในความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ เสมือนหนึ่งเป็นบุตรคนที่ 2 และแสดงความรัก ความเมตตาอย่างจริงใจ ไม่ซ่อนเร้นหรือแอบแฝงความรู้สึกใดๆ

5)จัดระบบเยี่ยมบ้านเมื่อมีโอกาส เช่น เทศกาลรอมฎอน เทศกาลทำบุญที่เหมาะสมเพื่อเยี่ยมเยียนแบบไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความรักและศรัทธาต่อครูและผู้บริหารในการให้เด็กไว้ใจถึงการช่วยเหลืออย่างจริงใจ

6) กรณีพบเด็กยากจน ควรเร่งจัดกิจกรรมอาหารเช้า อาหารกลางวันให้เด็กที่ไม่ได้ทานอาหารแต่ละมื้อ เพื่อให้ลดภาระในการขาดเรียนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการมาเรียนนอกจากได้อาหารสมองแล้ว อาหารกายก็ได้รับบริการด้วย

7)กรณีพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งขาดเรียนหรือออกกลางคันเพราะต้องเลี้ยงน้อง และหากน้องคนนั้นอายุ 3 ขวบควรที่จะเปิดห้องเรียน 3 ขวบไว้รองรับและให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจและส่งเสริมในการส่งลูกมาเรียน 3 ขวบ เพราะเด็ก 3 ขวบในปัจจุบัน อายุสมองเขาเกินอายุ 3 ขวบแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน โดยเด็กมีพัฒนาการได้ตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ดีมาก

8) หมั่นติดตามกรณีการขาดเรียนเกิน 3 วัน 5 วัน จะต้องรีบปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางติดตามมาเรียน โดยอาศัยข้อมูลจากหลายฝ่ายในการช่วยเหลือและติดตามมาเรียนให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้หากเด็กขาดเรียนนานจะเรียนไม่ทันคนอื่น ซึ่งเป็นเหตุให้เขาออกกลางคันในที่สุด

9)ประสานข้อมูลการย้ายเข้าย้ายออกระหว่างโรงเรียนทั้งรัฐและโรงเรียนเอกชนอย่างสม่ำเสมอ เพราะนักเรียนส่วนหนึ่งอาจจะย้ายที่เรียนแล้วไม่มีการแจ้งข้อมูลระหว่างกัน ทำให้ข้อมูลขาดความต่อเนื่องและไม่ได้ตัวเลขที่เป็นจริงในการตรวจสอบหรือรายงาน

10)การติดตามผลและรายงานผล ทั้งภายในสายชั้น ภายในโรงเรียน และการรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทราบ ในการที่จมีข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง การติดตามผลและรายงานผลจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาร่วมกัน

ดังจะเห็นได้ว่า เด็กและเยาวชน ที่เข้ามาในระบบการศึกษานอกจากเราจะทำให้เด็กมีคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว เราต้องอนุบาลให้เด็กจบการศึกษาพร้อมรุ่น โดยไม่ตกหล่นไปไหน หน้าที่นี้เป็นของทุกคนครับที่ต้องช่วยกัน ดังคำกล่าวที่ว่า "เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า" ครับ

คำสำคัญ (Tags): #เด็กออกกลางคัน
หมายเลขบันทึก: 608235เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2016 20:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2016 21:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ภาวะเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับครอบครัว ที่ ใช้คำว่า"หาเช้ากินค่ำ"

การเสริมพลังกาย รร. บริการอาหารเช้า จะทำให้ผู้ปกครองคลายความกังวล ได้มากคะ และช่วยเสริมพลังสมอง ได้ดีอีกด้ว

ขอสนับสนุนความคิด ท่าน คะ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี