ความเห็น 3055642

เหตุการณ์ปกติดี(6 มิถุนายน 2559)

เขียนเมื่อ 

เรื่องกติกาสำคัญมาก ปลูกตั้งแต่นังเด็ก ก็เหมือนเพาะต้นไม้ให้มีรากนั่นเอง