ภาษาไทยคือชีวิต

ภาษาไทยคือชีวิต

เอกลักษณ์ของไทยโลกรับรู้
เป็นของคู่คนไทยคือภาษา
บอกว่าเป็นชาติใดใช่หน้าตา
คำพูดจาจึงเห็นเป็นคนไท
ท่วงทำนองสูงต่ำคำไพเราะ
วรรณยุกต์เสนาะกังวานใส
อักษรเขียนต้องตางามจับใจ
ร่ายร้อยกรองซึ้งในฤทัยชน
เป็นหนังสือมากเรียนได้เขียนอ่าน
สร้างตำนานคัมภีร์ดีทุกหน
เป็นกวีกานท์กลอนสอนจิตตน
สร้างนิพนธ์สุขโศกให้โลกลือ
ช่วยอ่านไทยเขียนไทยให้แม่นชัด
เยาวชนรู้ถนัดเก่งมีชื่อ
มุ่งเขียนอ่านทุกวันมั่นฝึกปรือ
ภาษาไทยนั้นหรือคือชีวิต

แต่งลง วารสาร สพป.อด.2 ฉบับ เดือน พค -กค 2559
แต่งเมื่อ 18.08 น.ดงเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลีลาลิขิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะอาจารย์

ขอบคุณสำหรับบทกลอนสอนใจจ้ะ


ไปเขียนแถวโอเคเนชั่นครับ