ข้อดีและข้อเสียของเรือนจำเอกชน (Advantages and Disadvantages of Private Prisons)


ในท่ามกลางข้อโต้เถียงประเด็นตามข้อดี และ ข้อเสีย ของเรือนจำเอกชน ในช่วงต้นศตวรรษ ที่ ๒๑ เรือนจำเอกชนสหรัฐอเมริกา ยังคงดำเนินการต่อไป................

ข้อดีและข้อเสียของเรือนจำเอกชน ข้อมูลโดยสังเขป จาก บทความ เรื่อง Advantages and Disadvantages of Private Prisons ของ OCCUPYTHEORY ปี ๒๐๑๔ พบว่า รัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ และ ท้องถิ่น ของสหรัฐอเมริกา ได้มีความพยายามที่จะบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดความสมดุล โดยได้มีการพิจารณา (scrutinizing) จากตัวเลือกที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มรายได้ และ ลดรายจ่ายด้านงบประมาณ และ หนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด คือ การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และ / หรือ การแปรรูปเรือนจำเอกชน ที่มาพร้อมกับประเด็นคำถามถึงในเรื่องความน่าเชื่อถือของเรือนจำเอกชน ทางรัฐบาลจึงได้มีการศึกษาข้อดี และ ข้อเสียของเรือนจำเอกชน ดังนี้

ข้อดี (Advantages)

๑. ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของรัฐ พบว่า การดำเนินงานของเรือนจำเอกชนสามารถช่วยลดภาระด้านงบประมาณได้มากกว่าการดำเนินงานของเรือนจำของรัฐได้ถึงร้อยละ ๕๐ เพราะเรือนจำเอกชนรับภาระจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานต่ำกว่าค่าตอบแทนให้พนักงานเรือนจำของรัฐ

๒. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สัญญาเรือนจำเอกชนได้กำหนด เงื่อนไข ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพด้าน การให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด และ โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพ ก่อนที่นักโทษกลับคืนสู่ชุมชน ซึ่งจะช่วยให้การบอกเลิกสัญญาสามารถกระทำได้อย่างโดยง่ายถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๓. ลดความแออัดของนักโทษ เรือนจำเอกชนช่วยให้เรือนจำของรัฐ (Public Prisons) มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น การจัดการด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณของนักโทษมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นักโทษมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ ช่วยให้การรักษาความปลอดภัยในเรือนจำของรัฐมีความปลอดภัยสูงขึ้น

๔. มีการสร้างงานและรายได้เพิ่มมากขึ้น เรือนจำเอกชนสามารถใช้แรงงานนักโทษในการทำงาน ผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ หรือ ใช้แรงงานนักโทษรับจ้างงานทำงานจากภาคเอกชนได้มากขึ้น และ ท้ายที่สุดจะสามารถเก็บเงินฝากออมทรัพย์ได้เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสีย (Disadvantages)

๑. การพึ่งพาภาคเอกชน แนวโน้มของรัฐบาลในการใช้บริการเรือนจำเอกชนอยู่ในระดับสูง เพราะเหตุปัจจัยนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่า เป็นไปได้ที่ภาคเอกชนจะขอเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ ทุกอย่างอาจจบลงเพราะปัญหาประการเดียวเดียว คือ ค่าใช้จ่ายของเรือนจำเอกชนสูงเกินไป

๒. ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม ความโปร่งใส และ ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสาระสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานเรือนจำเอกชน แต่ในทางปฏิบัติ ยังมีการซ่อนข้อเท็จจริงบางอย่าง เพื่อให้ได้เงินพิเศษ (bucks) จากการมุ่งเน้นผลกำไร และ ไม่ได้ให้บริการที่ดี

๓. ประสบการณ์ไม่เพียงพอ ประสบการณ์ หรือราชทัณฑ์มืออาชีพ หรือ ความเป็นมืออาชีพ ในการควบคุม ดูแล นักโทษ เป็นสาระสำคัญประการหนึ่งของเรือนจำเอกชน ใน ท่ามกลางประเด็นคำถามสำคัญถึงความเป็นมืออาชีพของเรือนจำเอกชน ในการควบคุม ดูแล นักโทษ ว่ามีเพียงพอ จริงหรือไม่

โดยสรุป

จากแนวคิดในการลดค่าใช้จ่าย และ เพิ่มรายได้ด้านงบประมาณของสหรัฐอเมริกาถึงข้อดีและข้อเสีย ดังกล่าว ยังคงเป็นประเด็นสำคัญประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเรือนจำเอกชน ในช่วงต้นศตวรรษ ที่ ๒๑ ซึ่งจากวิธีการที่ดี และ วิธีการที่สมาร์ท จากข้อดี ดังกล่าว นอกจากเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการตัดสินของรัฐบาลในการดำเนินงานของเรือนจำเอกชนแล้ว ยังส่งประเด็นคำถามที่ต้องการคำตอบจากผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางข้อโต้เถียง และ ประเด็นตามข้อดี และ ข้อเสีย ดังกล่าว เรือนจำเอกชนสหรัฐอเมริกา ยังคงดำเนินการต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะสะดุดหยุดลง อย่างไร เมื่อไร และ ประการใด

................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://occupytheory.org/advantages-and-disadvantag...

หมายเลขบันทึก: 608143เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2016 20:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2017 18:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

ขอบคุณสำหรับความรู้

ที่แบ่งปันกันจ้าาา

...ข้อเสียในความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตน่าจะเป็นข้อยากที่เรือนจำเอกชนจะพึงปฏิบัติได้...เพราะขนาดเรือนจำรัฐเมื่อเกิดการทุจริตในหน้าที่...ได้รับเงินจากนักโทษ ,ญาตินักโทษ ...นักเรียนก็สามารใช้ชีวิตในเรือนจำได้อย่างสุขสบาย บางรายจ่ายเงินมหาศาลก็สามารถไปใช้ชีวิตอยู่นอกเรือนจำได้ก็เคยปรากฎเป็นข่าวนะค...

ขอบคุณอาจารย์ต้น มากน่ะครับ ที่ได้กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ Dr.Pojana Yeamnaiyana มากน่ะครับ ที่ท่านได้กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ความจริงในทางทฤษฎี คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติงานคุก คือ ความซื่อสัตย์ และ สุจริต แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อครหาอยู่มากทั้งเรือนจำของรัฐ และ เอกชน.....ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์ที่กรุณาให้ความ เห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี