.....ปลาหมอ.....(โคลงสี่สุภาพ)

สิ่งที่จูงฝูงให้.....ปลาหมอ...............ต้องย่อยยับดับก็.....ปากเจ้า

.....ฮุบเป็นวงส่งน้ำ............................กระจาย

ผลุบโผล่อวดฟองพราย......................ดั่งเน้น

เหมือนลับล่อรอตาย..........................เพียงโอ่

ดุจโง่เรียกหลากเฟ้น..........................ยากเร้นปลาหมอ


.....ธรรมชาติวาดบ่งชี้.........................บางพันธ์

ปากโผล่หายใจกัน.............................ชีพยั้ง

หันเหเร่ประชัน..................................ฮุบห่าง

ปลดปล่อยตัวทุกครั้ง..........................ดั่งแจ้งจุดหมาย


.....สาละวนค้นแห..............................แลดู

ทอดเหวี่ยงหวังจะปู..............่..............วาดกว้าง

เขม้นมองส่องตาหู..............................พลางย่อง.....ขยับแฮ

เหมือนดั่งแลจองล้าง..........................อยู่ข้างริมบึง


.....เห็นฮุบโผงโจ่งแจ้ง........................กายขยับ

แหเหวี่ยงมือคอยจับ............................เชือกใกล้

วงบานหว่านคลุมทับ............................ปลาหมด

ดึงลากปลดเก็บไว้...............................เพื่อให้เมียแกง


.....สิ่งที่จูงฝูงให้..................................ปลาหมอ

ต้องย่อยยับดับก็..................................ปากเจ้า

คะนองพล่อยลอยรอ.............................ฮุบส่ง

ความลุ่มหลงเริงเร้า..............................ย่างเข้าเตาไฟ


.....คำโบราณผ่านคล้อง........................จองดู

เป็นสิ่งบอกคำครู.................................ลั่นก้อง

เจตนาค่าควรชู....................................เชิดผ่อง

จงใฝ่คิดความพ้อง...............................ถูกต้องเป็นจริง


วันปีย์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)