​โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตผู้ช่วยอาจารย์ (Lecturer Assistant : LA) และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4) จบ


กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

เช้าวันนี้เราได้ผู้เข้าร่วมโครงการเดินสำรวจบริเวณรอบวัด ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำและสวนเกษตร ที่ทางวัดได้จัดทำไว้เป็นสวนธรรมเกษตร ซึ่งก็มีล่องลอยของการปลูกพืช ช่วงนี้ทางวัดกำลังทำแปลงเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกพืชผักใหม่ ก็เลยไม่มีผักอะไรให้เราได้ดู ระว่างที่เดินสำรวจกันนั้นก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงบรรยากาศของกิจกรรมเมื่อว่านซึ่งทุกคนก็สนุก สนานกันมาก

กิจกรรมช่วงเช้าเรามีการเช็คอินกันก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำกิจของวันนี้ และกิจกรรมวันนี้กับเมื่อวานก็จะคล้าย ๆ กัน แต่แตกต่างออกไปก็คือเราได้มีการร่วมกันร้องเพลง 2 เพลงคือเพลง “อย่าปล่อยมือ” และ “กลับไปเยี่ยมลัยเยาว์ “ ซึ่งเป็นการปลุกพลังกันก่อนที่เราจำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเช้า บทเพลง 2บทเพลงนี้มันช่วยส่งพลังให้ทุก ๆ ได้มีพลังทางใจ ซึ่งผมเองนั้นสัมพัสได้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตุการณ์ไปด้วย ผมเห็นแววตาที่มีความมุ่งมัน มีพลังในการร้องเพลงที่ส่งพลังความมุ่งมั้นที่ทำงานเพื่อสังคม เพื่ออุดมการณ์

กิจกรรมลูกเป็ดเจ้าปัญหา

กิจกรรมลูกเป็ดเจ้าปัญหา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กระบวนกรพาเล่นได้สนุกสนาน และนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้ลึกซึ่ง ผมเชื่อว่าคนที่เคยเล่นกิจกรรมนี้มาแล้วและนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นั้นอาจจะยังเข้าไม่ถึงมากนัก แต่ในวันนี้ผมได้เรียนรู้กระบวนการนี้อย่างลึกซึ่งการเล่นกิจกรรมลูกเป็ดเจ้าปัญหานั้น
มีอุปกรในการเล่นที่ใช้คือ กระดาษแล็คซีน โดยจะให้ผู้เล่นทุกคนนำแล็คซีนไปติดในจุดที่ตัวเองนั้ง แล้วกระบวนกรก็ติดชุดว่างไว้อีกหนึ่งจุด

กติการการเล่น

 • มีคน 1 คนเป็นลูกเป็ด
 • ผู้เล่นในกลุ่มต้องรักษาบ้านไม่ให้ลูกเป็ดเข้าบ้านได้
 • ผู้เล่นในกลุ่มสามารถวิ่งหรือเดินไปอยู่บ้านที่ว่างได้
 • ห้ามผู้เล่นยืนค่อมบ้าน ถ้าออกต้องออกไปเลย
 • ห้ามผู้เล่นในกลุ่มทำร้ายเป็ด หรือขัดขางเป็ดทุกรณี
 • หากเป็ดเข้าบ้านได้ถือว่าจบเกม
 • ทำไมครั้งที่ 1 – 3 เราถึงไม่มีการพูดคุย หรือวางแผนกัน
 • ครั้งที่ 2 ที่เล่น และทำเวลาดีขึ้นกว่าครั้งที่ 1 นั้นทำไม่บรรยกาศการเล่นถึงเงียบ ทั้งที่ครั้งแรกนั้นทุกคนต่างก็มีการบอกกัน
 • หลังจากที่มีการพูดคุย วางแผนกันนั้นเกิดอะไรขึ้นในทีมผู้เล่น
 • ครั้งต่อมาที่มีการกำหนดเป้าหมายครั้งแรกที่ 4 นาที เกิดอะไรขึ้น
 • ครั้งที่สองมีการลดเป้าหมายลงเหลือแค่ 2 นาที เพราะอะไรถึงลดเป้าหมายลง
 • ทุกครั้งที่เห็นเพื่อนทำเสียบ้านให้กับเป็ดรู้สึกอย่างไร
 • คนที่ทำบ้านเสียให้กับเป้ดรู้สึกอย่างไร
 • หากเปรียบเทียบนี้คือการทำงานนั้น ทุกคนคิดว่าจะส่งผลอย่างไรกับการทำงาน

ในรูปนี้จะเป็นบันทึกการทำกิจกรรม
ลูกเป็ดเจ้าปัญหา ช่องแรกเป็นครั้งที่เล่น ช่องที่สองเป็นวลาที่ทุกคนช่วยกันรักสาบ้านได้ ช่องที่สามจะเป็นชื่อของคนที่ทำให้เสียบ้าน


จะสังเกตได้ว่าการเล่นครั้งที่ 1- 3 นั้นทีมผู้เล่นที่เป็นเจ้าของบ้านจะไม่มีการพูดคุยปรึกษาหาลือกัน เวลาที่ทำออกมาในครั้งแรกรักษาบ้านได้ 6 วินาที ส่วนครั้งที่ 2 – 3 ทำเวลาได้ที่ 15 และ 14 วินาที ซึ่งถือว่าทำได้ดีขึ้น แต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ กระบวนกรแนะนำให้ทุกคนในทีมผู้เล่นปรึกษาและวางแผนกัน แล้วผลที่ออกมานั้นถือว่าทำได้มากคือ 34 วินาที ส่วนครั้งทึ่ 5 นั้นทำได้เพียง 7 วินาที แล้วครั้งที่ 6 กระบวนกรก้แนะนำให้ปรึกษาวางแผนกันใหม่อีกครั้ง และมีการกำหนดเป้าหมายไว้ด้วยโดยมัติของทีมกำหนดไวที่ 4 นาที แต่พอเริ่มเล่นกับทำได้เพียง 13 วินาที ครั้งที่ 7 กลับทำได้ถึง 1. 27 นาที ครั้งที่ 8 มีการกำพูดคุยกันของทีมผู้เล่นโดยกำหนดเป้าหมายใหม่ให้น้อยลง เหลือเพียง 2 นาที ซึงเป็นการกำหนดเป้าหมายที่ทุกคนในทีมประเมินแล้วว่าน่าจะสามารถทำได้แน่นอน แต่ครั้งนี้กับทำได้เพียง 56 วินาที ส่วนครั้งที่ 9 นั้นกับทำเวลาได้ถึง 2 .1 นาที และครั้งที่ 10 ทำได้ถึง 3.44 นาที

หลังจากนั้นเราก้มาถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมนี้ ดังนี้

ในวงแลกเปลียนบรรยากาศที่ทุกคนต่างแลกเปลี่ยนกันอย่างมีเหตุ มีผล และแสดงความรู้สึกภายในใจของตนเองต่อการเล่นกิจกรรมนี้ ผนวกไปกับการเปรียบเทียบกับการทำงานกิจกรรม การเรียน แม้กระทั้งการใช้ชีวิต ซึ่งอันสุดท้ายนี้กระบวนกรพยามให้ทุกคนมองให้เห็นถึงกระบวนการและเป้าหมายที่ตนเองกำหนดนั้น เหมาะสมกับสักยะภาพของบริบทของตนเอง ของกลุ่มงานตนเองมากน้อยแค่ไหน

หลังจากที่กิจกรรมช่วงเช้าเสร็จสิ้นลงเราก็ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน วันนี้เรานั้งรับทานอาหารพร้อมกันทุกคน ซึ่งตากจากวันแรกที่ทุกคนจะรับทานอาหารตามกลุ่มของตัวเองหรือกับคนที่สนิดกันเท่านั้น บรรยาการวันี้จึงแต้มไปด้วยความสุข สนุก สนิด มิตินี้ ผมมองว่ากระบวนการค่าย หากมีเวลาทำอย่างน้อย 2 คืน 3 วันเป็นอย่างน้อยก็จะเห็นมิติความสัมพันกันที่มากขึ้น


กิจกรรมช่วงบ่าย

วันนี้เราก็เริ่มด้วยกิจกรรมผ่อนพักตะหนักรู้ และกิจกรรมสันทนาการกันอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็ได้แบงกลุ่มกันอีกครั้ง ครั้งเป้ากมายของการทำกิจกรรมก้คือให้ทุกเขื่อนแผนกิจกรรมที่เราอยากทำและเหตุผล และคิดว่าจะขอการสนับนุนจากที่ไหน โดยเรากำหนดให้เวลา 1 ชั่วโมง และก็มานำเสนอ

กิจกรรมที่อยากทำกันในอาคต

 • เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
 • ค่ายฝึกทักษะอาชีพเสริม
 • ค่ายอาสาพัฒนาการเรียนรู้
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำงานของโครงการเด็กดีมีที่เรียนในจังหวักมหาสารคาม (รวมสถานศึกษาที่เข้าร้วมโครงการนี้)
 • กิจกรรมคืนถิ่นทำดี
 • ค่ายอาสา เรียนรู้วิถีชีวิต
 • ค่ายฝึกการเป็นกระบวนกร ฝึกการออกแบบการเรียนรู้
 • เวที เด็กดี คนเก่ง


สรุป

จากกระบวนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรู้ในครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนิสิตผู้ช่วยอาจารย์จำนวน 1 คน นิสิตจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวน 20 คน ตัวแทนจากสถาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม 20 คน และบุคลากรของสำนักศึกษทั่วไปจำนวน 5 คน ซึ่งเราได้เห็นแนวคิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการทำงานของนิสิตต้นแบบ และตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนย์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา การทำความสะอาดสถานที่สำคัญในชุมชน การรณรงค์เรื่องยาเสพติด เรื่องเพศสัมพันธ์ เรื่องวัฒนธรรม เป็นต้น และนอกจากนี้เรายังได้ดำเนินการที่สอดคล้องกับวัตุประสงค์ของโครงการดังนี้

1. ได้ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนิสิต LA ประสบการณ์การขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตในโครงการเด็กดีมีที่เรียน และการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามของผู้นำสภาเด็กและเยาวชน

2. ได้แผนโครงการและกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเยาวชนอย่างบูรณาการในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

3. ได้เครือข่ายแกนนำขับเคลื่อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข่องในการพัฒนานิสิตแกนนำของสำนักศึกษาทั่วไป ในการเสนอการจัดทำโครงการที่นิสิตต้องการดำเนินการต่อไป

หมายเลขบันทึก: 608134เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2016 16:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2016 09:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

อ่านแล้ว มีความสุขครับ เกิดความก้าวหน้าชัดเจน เห็นทั้งพลังและคนที่จะขับเคลื่อนความดี่ของพ่อ ต่อไป .... ภูมิใจยิ่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี