​โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การเรียนรู้บ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 24 -26 มกราคม พ.ศ. 2559

โดย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.กวิน วงศ์ลีดี และ ดร.ธนพลก่อฐานะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิชาการ/อบรม-สัมมนา / การบรรยายพิเศษความเห็น (0)