บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กลอนสุภาพ

เขียนเมื่อ
135
เขียนเมื่อ
79
เขียนเมื่อ
76
เขียนเมื่อ
88
เขียนเมื่อ
90 1 1
เขียนเมื่อ
150 2
เขียนเมื่อ
249
เขียนเมื่อ
290 2 1
เขียนเมื่อ
327 1