บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กลอนสุภาพ

เขียนเมื่อ
216
เขียนเมื่อ
135
เขียนเมื่อ
125
เขียนเมื่อ
146
เขียนเมื่อ
156 1 1
เขียนเมื่อ
240 2
เขียนเมื่อ
309
เขียนเมื่อ
364 2 1
เขียนเมื่อ
433 1