การนำผลวิจัยมาใช้กับผู้ป่วย ทำไงดี?

การนำผลวิจัยไปใช้

2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00น.

มีการจัดอบรม เรื่อง การนำผลการวิจัยมามาใช้ ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า

หัวหน้าฯพยาบาล พี่ศิริพร มงคลถาวรชัย มีนโยบายนำผลวิจัยมาใช้และ ได้ประกาศออกมาชัดเจน

หัวหน้าฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

ในหัวข้อ เกี่ยวกับ"นโยบายของานบริการพยาบาลในการนำผลการวิจัยมาใช้ ในคลินิก"

มี พว อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน


ดิฉันในฐานะรองฯหัวหน้า ฝ่ายพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศรับนโยบายมาปฏิบัติ

เขียนแผน ทำแบบฟอร์มและใบงานเพื่อให้ผู้ตรวจการพยาบาลเขียนเรื่องที่จะดำเนินการนำผลวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละแผนกฯ

เป็นที่น่ายินดีเราได้การตอบรับจากทุกแผนกการพยาบาล. เมื่อทีมงานได้ครบทุกแผนกฯแล้ว

เราได้เชิญอาจารย์คณะพยาบาลฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ผศ. ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร

มาเล่าเรื่อง วิธีการนำผลวิจัยมาใช้อย่างง่ายๆ

ตาม power point ที่แนบมาพร้อมนี้


การนำผลการวิจัยมาใช้ในคลินิก การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อ.จิตภินันท์.pdf


อาจารย์ให้ลองอ่าน ตัวอย่างงาน 2 เรื่อง

ทำกลุ่ม วิเคราะห์ วิจารย์ แล้วออกมานำเสนอ

พบว่า คนเข้าฟัง สามารถวิเคราะห์งานได้ดีทีเดียวค่ะ

กำหนดการ โครงการนำผลวิจัยมาใช้ 2 มิย 59.pdf

จากนั้นทุกคนฝึกอ่านงานวิจัย

และสังเคราะห์งานวิจัย 2 เรื่อง แต่ลักษณะงานที่คล้ายๆกัน

ตามประด็นด้านล่างนี้ค่ะ


ทุกท่านจับประเด็นตามหัวข้อที่กำหนด

ทุกคนอ่านอย่างตั้งใจ

จากนั้นแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ

พว นลัทพร สืบเสาะ

มานำเสนอ โดยมีอาจารย์เสนอแนะอยู่ข้างๆ

น้องป๋า PCU นำเสนอ

พว เฉลิมศรี สรสิทธิ์ นำเสนอ

และมีกลุ่มอื่นๆอีกค่ะ

ทุกท่านสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยได้อย่างดีมากๆๆค่ะ

....................................................

จากนั้น

มีตัวอย่างของกลุ่ม CoP เคมีบำบัดมาเล่า

เล่าเรื่องโดย นางสาวณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์

เลขาฯ CoP เคมีบำบัด


........................................

ลำดับที่ 2

ให้แต่ละทีมในแต่ละแผนกฯไปปรับแก้ ใบงานที่เคยส่ง

ส่งคืนผู้ดำเนินการก่อน

จากนั้นทีมงานจะเชิญ ผศ ดร พิกุล พรพิบูลย์ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่

จะมาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ

(Clinical nursing practice guide line: CNPG)

ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า

ขอปรับเป็น วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ตามกำหนดการที่แนบ

กำหนดการ capstone project.pdf

แต่ละแผนกฯนำเสนอเพื่อปรับแก้อีกครั้ง

ถือว่า...เป็นการ. "การพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อยกระดับผลลัพธ์การปฏิบัติ (Capstone project)"

และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะไปในตัวเลยค่ะ

ดังนั้นขั้นตอนนี้เราต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อให้งานเสร็จทันที่อาจารย์จะมา

ขอให้แผนกฯส่งงานภายใน 25 กรกฎาคม 2559

น่าจะทันนะคะ

....................................

ลำดับที่ 3

แต่ละแผนกฯ สามารถนำแนวปฏิบัติต่างๆไปใช้ในหน่วยงานได้เลยค่ะ

เมื่อดำเนินการเสร็จ ได้ผลดี

เราสามารถนำแนวปฏิบัติฯมาใช้ ทั่วทั้งองค์กรของงานพยาบาลได้

งานนี้ต้อง....

ขอบคุณผู้ตรวจการและทีมงานทุกแผนกฯ

ที่มาร่วมกันพัฒนาองค์กรพยาบาล อย่างเข้มแข็ง

พร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆกันค่ะ

ขอบคุณท่านหัวหน้าพยาบาลที่นำพาพวกเราก้าวไปข้างหน้าแบบไม่เคยหยุดเดิน

ถึงแม้พวกเราอาจจะเดินเร็วบ้าง ช้าบ้าง

ท่านหัวหน้าฯ ยังคอยให้กำลังใจตลอดค่ะ

ขอบคุณทีมคณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ....ที่เป็นคนเบื้องหลัง

ทำงานอย่างเข้มแข็ง

.......

Key success

  • มีนโยบายชัด
  • หัวหน้าฯ นำพา
  • มีทีมงานดำเนินการ
  • ทีมทำงานร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทำ
  • ความสำเร็จมองเห็นอยู่ข้างหน้าฯ

...........................

เราจะมาเล่าอีกครั้งค่ะว่า...

การนำผลวิจัยมาใช้กับผู้ป่วย ทำไงดี?


อุบล จ๋วงพานิช

บันทึก

5 มิถุนายน 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยทางการพยาบาลความเห็น (7)

ให้คำปรึกษา อย่างใกล้ชิ

แนะนำหนังสือสร้างกำลังใจ

อาจารย์จง เขียนเองนามปากกาว่าใยบัวค่ะ

อ่านแล้ว ดีมากค่ะ ขอบอ

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากครับพี่แก้ว

ขอบคุณค่ะ ทิมดาบ

ว่างๆแวะมานะคะ

จะแจกหนังสือเล่มนี

เขียนเมื่อ 

ชอบใจการทำงานที่นำผลการวิจัยมาใช้

เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการ

พยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ่อยๆ

จะมุมคิดที่หลากลายครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมกับการทำงานนี้มากค่ะ ทำให้คิดว่าพวกครูอาจารย์น่าจะทำลักษณะนี้บ้าง การนำผลการวิจัยมาใช้ในโรงเรียน ห้องเรียน เด็กนักเรียน ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบวงการพยาบาล สาธารณสุขที่ดูจริงจังมาก

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ

(Clinical nursing practice guide line: CNPG)

ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า

ขอจัดเป็นวันที่ 25-26 กค 59 ตามกำหนดการเดิมค่ะ