​วันที่ 11 มีแผนล่วงหน้าคือความดีงาม (31 พฤษภาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หน้าที่ของครูฝึกสอนวันนี้คือ จัดบอร์ดความรู้ในหัวข้อ วันงดสูบบุหรี่โลกและนำผลงานการระบายสีของนักเรียนมาติดแสดงความชื่นชมยินดี ซึ่งการทำบอร์ดที่ดีนั้นต้องประหยัด 555 (ล้อเล่นนะคะ) แต่ถ้าประหยัดงบจริงได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี การจัดบอร์ดของดิฉันจึงเป็นการใช้ฉากหลังและกรอบบอร์ดอันเดิมที่เคยจัดในวันวิสาขบูชา แล้วตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย เป็นการ Reuse ที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียว คือ ประหยัดทั้งงบประมาณ และเวลาในการจัดตกแต่ง


*ติดรูปบอร์ดไว้ก่อนนะคะ ลืมถ่ายภาพมาประกอบ*

ข้อดีของการจัดทำบอร์ดที่ให้ทั้งความรู้และจัดแสดงผลงานของนักเรียนนั้น คือ เด็กให้ความสนใจ อีกทั้งเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียน และเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอีกด้วย

ตามหัวข้อของวันนี้ “มีแผนล่วงหน้าคือความดีงาม” กล่าวคือ วันนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการสอนนั้นเป็นชั่วโมงเพิ่มเวลารู้ที่สอนโดยครูต่างชาติ และมีดิฉันเข้าไปควบคุมห้องพร้อมกับคุณครูอีกหนึ่งท่าน ได้มีเหตุการณ์ คือ ครูต่างชาติไปทำธุระไม่เข้าสอนและไม่ได้แจ้งล่วงหน้า คุณครูที่มาควบคุมร่วมกับฉัน จึงต้องรับหน้าที่สอนแทนโดยไม่ทันตั้งตัว คุณครูท่านจึงถามหาแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ดิฉันได้รับผิดชอบ ว่ามีไหม ให้นำมาใช้ก่อนเลย... ความดีงามมีอยู่จริง ชั่วโมงนั้นเลยทำการสอนโดยใช้แผนที่ดิฉันเตรียมไว้สอนในชั่วโมงของตนเอง ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที งานนี้ได้จบได้สวยเพราะแผนล่วงหน้าเลยทีเดียว


วันนี้ตรวจการบ้านและงานนักเรียนจนปากกาแดงหมึกหมด สุดยอดจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)