ทาส ณ พ.ศ. 2559

GD
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดัชนีทาสสมัยใหม่ ทั่วโลกมีทาส 45.8 ล้านคน ไทยมีทาสมากเป็นอันดับสาม มีมากที่สุดในอาเซียน

มติชนออนไลน์ 31 พค 5

มูลนิธิวอล์กฟรีผู้ทำดัชนีชิ้นนี้

ความหมายของทาสสมัยใหม่

บุคคลลในฐานะ

“บุคคลหนึ่งๆ ที่ครอบครองหรือควบคุมบุคคลอื่นด้วยวิธีที่ลดทอนเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้ถูกครอบครองหรือควบคุมอย่างมหาศาล ด้วยเจตนารมณ์เพื่อแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ถูกกระทำผ่านการใช้งาน แสวงหากำไร เคลื่อนย้าย หรือจำหน่าย”

ทาสสมัยใหม่ปรากฏอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ การค้ามนุษย์ บังคับสมรส และทาสแรงงานเด็ก

ข้อมูลูที่นำมาสร้างดัชนีนี้มาจากการประมวลข้อมูลจากประเทศ 167 การสัมภาษณ์ในภาษาต่าง ๆ 53 ภาษา รวมเป็นบทสัมภาษณ์ทั้งหมด 42,000 ฉบับเพื่อตรวจสอบความหลากหลายของปัญหาและการตอบสนองของรัฐบาล โดยในปีนี้ พบว่าทาสสมัยใหม่มากขึ้น 28 เปอร์เซ็นต์จากที่ประมาณการไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว คาดสาเหตุมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและเรียบวิธีการวิจัยที่ดีขึ้น

สถานการณ์ในไทย

ในอุตสาหกรรมการประมงไทย

มีทาสทั้งชาย หญิง และเด็กที่ถูกค้ามนุษย์จากกลุ่มประเทศสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (จีเอ็มเอส) แรงงานเหล่านี้โดยเฉพาะวัยรุ่นชายและเด็กชายถูกปฏิบัติอย่างทารุณ ถูกทำร้ายร่างกาย บีบบังคับให้ทำงานเกินมนุษย์ และถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด

แรงงานทำงานบ้านในประเทศไทย

มักเป็นหญิงจากชนบท ชนกลุ่มน้อย หรือแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน หลายครั้งเหยื่อเปิดเผยว่าถูกนายจ้างทำร้ายหรือข่มขืน ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือยึดเอกสารประจำตัวทำให้เหยื่อหลบหนีจากการกดขี่ได้ยากขึ้น

ส่วนของอุตสาหกรรมทางเพศ

มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทั้งชายและหญิง เหยื่อบางรายมีอายุน้อยและมีท่าทีว่าอายุของผู้ให้บริการจะลดน้อยลงอีก นอกจากนี้วัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-17 ปี และผู้หญิงบริการสามารถพบได้ตามสถานบันเทิง บาร์ และโรงแรมทั่วไป ภายใต้การถูกบังคับให้บริการทางเพศโดยปราศจากการสวมถุงยางทำให้ผู้บริการหลายรายติดโรคติดต่อ

สถานการณ์ความรุนแรงทางใต้ของประเทศ เกี่ยวกับการที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเกณฑ์เยาวชนที่บางรายอายุต่ำถึง 14 ปีเข้าร่วมกองกำลังด้วย

ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ 124 ประเทศรองรับว่าการค้ามนุษย์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาตามที่สหประชาชาติกำหนดไว้ ขณะเดียวกันประเทศ 96 ประเทศพัฒนาแผนระดับชาติเพื่อประสานงานการตอบสนองของรัฐบาลต่อประเด็นดังกล่าว

นายแอนดริว ฟอร์เรสต์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิวอล์กฟรีกล่าวว่า จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวดกว่านี้

เขากล่าวว่า รัฐบาลที่มีฐานเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุด 10 ประเทศออกกฎหมายที่อย่างน้อยมีความเข้มแข็งเทียบเท่ารัฐบัญญัติทาสสมัยใหม่สหราชอาณาจักรปี 2558 … เชื่อว่าบทบาทของผู้นำรัฐบาล ผู้นำธุรกิจ และผู้นำภาคประชาสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยความรับผิดชอบในการใช้อำนาจ และเจตจำนงร่วม อาจนำไปสู่การเลิกทาสในโลกได้

รายงานดัชนีทาสโลกประจำปี 2559 (เนื้อหาเฉพาะส่วนประเทศไทยอยู่ระหว่างหน้า 146 – 150)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน perspectiveความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ได้ความรู้มาก ๆ ว่า ทาสมีรูปแบบแตกต่างจากอดีต , เราอาจเป็นทาสโดยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้านาย , ทาสทางกายก็เจ็บปวดมากแล้ว แต่ทาสทางใจยิ่งเจ็บปวดกว่า นะครับ

น่าสนใจมากครับอาจารย์

เป็นสถิติที่น่าตกใจมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

รูปแบบของทาสเปลี่ยนไปมากเลยนะครับ

ขอบคุรอาจารย์มากๆครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หายไปนานมากๆ

สบายดีไหมครับ