ธรรมปฏิบัติ (1 มิ.ย. 2559)

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


วันนี้สามารถเห็นดาวเสาร์ได้ชัดเจนมากในรอบหลายปี

จึงขอสรุปย่อเขึยนบันทึกทำไว้ ดังต่อไปนี้ หนอ


 • ความคิด ปิดบัง จิตเดิมแท้
  จิตเป็นเครื่องรับอารมณ์เรื่องราว ที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะทั้ง 6 (หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ) สถานการณ์ภายนอกหรือเรื่องราวทั้งหลายที่ใหลเข้าสู่ใจนั้น ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นธรรมดา ที่สำคัญถ้าไม่รู้จักปล่อยวาง ล้วนนำไปสู่ทุกข์ทั้งสิ้น โดยถ้าเป็นเรื่องราวที่เราไม่ชอบใจ ย่อมก่อกวนใจเรา อยากผลักดันออกไปจากใจ ส่วนเรื่องราวที่ชอบใจก็อยากให้อยู่กับเรานาน ๆ แต่สิ่งปรุงแต่งล้วนไม่เที่ยงคงอยู่ไม่ได้ จึงทำให้เป็นทุกข์ในที่สุด หนอ
 • ขันธ์ บัง ธรรม
  ปุถุชนเราส่วนใหญ่ จะยังหลงขันธ์ ๕ ว่าเป็นเรา (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) แต่สำหรับผู้ที่ท่านปฏิบัติท่านจะเห็นความจริงว่า ขันธ์ นั้นทำงานเองตามเหตุปัจจัย เราสามารถควบคุมได้นิด ๆ หน่อย ยกตัวอย่างวิญญาณ เมื่อมีสิ่งมากระทบอายตนะก็จะเกิดวิญญาณที่ประตูนั้น ๆ แต่เจ้ามโนวิญญาณจะวิ่งไปรับรู้เองเสมอ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเรา เป็นต้น

 • การไม่ใช้การคิด คือ อย่างไร ?
  ปุถุชนเราถูกฝึกให้ใช้ พัฒนา และพึ่งพา "การคิด" เป็นหลักในการใช้ชีวิตในสังคม หน้าที่ การงาน แต่โดยธรรมชาติของการคิดนั้น

 • อนิจจัง ทุกขัง "อนัตตา"
 • รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
 • มี (สังขาร) ไม่มี (ธรรม) ไม่มี มี
 • แม้วิญญาณ ก็เป็น ความว่าง หนอบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)