วันที่ 4 เป็นครูเวรหน้าโรงเรียน (19 พฤษภาคม 2559)

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่โรงเรียนจัดงาน วันวิสาขบูชา โดยนำพระมาเทศนาให้นักเรียนฟังถึประวัติวันนวิสาขบูชา จากนั้นก็ให้ศีล และพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนและตัวเรา


จากนั้นในคาบเรียนที่ 2 ได้สอนในรายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ซึ่งเป็นห้องที่ค่อนข้างเรียนช้า "คิดในใจจะเอาเด็กอยู่ไหม" "เด็กจะส่งเสียงดังไหม" "เด็กจะนั่งอยู่กับที่ไหม" แต่ผิดคลาด นักเรียนเรียบร้อยมากไม่ค่อยส่งเสียงดัง ไม่ลุกเดินไปไหนมาไหน สอนสนุกกว่าห้องที่สอนผ่านมาอีก จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน มีนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ไม่ทำความสะอาดโต๊ะกินข้าว จึงได้ลุกออกไป โดนทำโทษข้างนอกและให้กินข้าวช้ากว่าเพื่อน ในชั่วโมงต่อมาได้เป็นผู้ควบคุมช่วยผู้กำกับลูกเสือสามัญ ซึ่งเป็นวันแบ่งลูกเสือและเนตรนารีออกเป็นหมู่ และแยกแต่ละกองเพื่อทำการสอนเปิดกองตามระดับชั้นซึ่งเราประจำชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนค่อนข้างวุ่นวายเล็กน้อย แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี


หลังเลิกเรียนเรายังมีประชุมคณะครูต่ออีก ถึง 5 โมงกว่า ๆ ซึ่งประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและหน้าที่ต่าง ๆ และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)