ตามที่สัญญาไว้นะครับ   วันนี้หลังการประชุมวิชาการ  กรรมการ KM BIO-Award  ก็ต้องหน้าดำ คร่ำเครียดกับการพิจารณารางวัล  

 ซึ่งมีหน่วยงานเข้าวินรอบสุดท้าย  7 หน่วยงาน  ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับ    คุณภาพสูสีกันมาก   แต่ผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีจุดเด่นจนทำให้กรรมการตาบวมไปตามๆ  กัน 

ในที่สุดเราก็ได้ผู้พิชิตรางวัล  KM BIO-Award 2006........แต้น...แต่....แร้!

(ใส่เสียงดนตรีไม่เป็นครับ   เลยต้องใช้มุขนี้แทน)

ได้แก่.......     http://gotoknow.org/planet/smartpath

ซึ่งเป็น planet  บันทึกประสบการณ์จากการปฏิบัติ ข้อคิดเห็น และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน วิถีคุณภาพ ของชาวห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ภาควิชาพยา-ธิวิทยา    คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

ผู้จัดการ planet  ได้แก่   รศ.พญ. ปารมี  ทองสุกใส   หัวหน้าภาควิชาพยา-ธิวิทยา   เป็นสมาชิก GotoKnow ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2548

 สิ่งที่เข้าตากรรมการ

  • เป็น planet ขององค์กร
  • เรื่องความสม่ำเสมอสูสีกันมาก
  • การทำ link และ comments ก็พอๆกัน  กินกันไม่ขาดเท่าไร
  • เรื่อง profile  ชัดเจนกว่าคู่แข่ง
  • การใส่ป้าย  สอดคล้องกับเนื้อหาในบันทึก  
  • คุณภาพของบันทึก   เนื้อหาจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประจำเด่นชัดพอสมควร   เล่าเรื่องประสบการณ์ทำงานได้ดี   มีความรู้ฝังลึกอยู่ข้างใน   
  • และที่สำคัญก็คือ  อ่านแล้วสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี    ความสัมพันธ์ที่ดีของคน   การเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  

สำหรับท่านใดที่ต้องการพูดคุยกับผู้จัดการ planet  หรือสมาชิกของ planet  พบใด้ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที3    โดยเฉพาะ  คุณหมอปารมี   ท่านมีคิวอยู่ที่เวที      กว่าจะมีวันนี้ของ "คุณเอื้อ"  ในวันที่ 1 ธันวาคม 49

เราจะมอบรางวัลเป็นเช็คมูลค่า  50,000  บาท     ในงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ด้วย    ในห้อง GotoKnow  นะครับ    โดย  สคส. มีเจตนาเพื่อให้หน่วยงานผู้รับรางวัลนี้   นำเงินรางวัลไปใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น   โดยใช้ KM  หรือ Blog GotoKnow เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมขยายผลต่อไป  

ผู้มอบรางวัล   ก็จะเป็น The Winner   KM BIO-Award 2005   นั่นก็คือ   มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)    ที่ได้รับรางวัลไปเมื่อปีที่แล้ว  และทราบมาว่าได้นำเงินรางวัลบางส่วนไปใช้ผลักดันกิจกรรม KM ใน  มน. มาแล้ว   

สคส.  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการต่อยอด KM ของผู้ชนะคนใหม่  ที่งดงามยิ่งๆขึ้นไป   เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สังคมไทยไปอีกตราบนานเท่านาน

กรรมการ

ดร. จันทวรรณ น้อยวัน (แทน ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์) 

ธวัช  หมัดเต๊ะ

อุรพิณ  ชูเกาะทวด

อาทิตย์  ลมูลปลั่ง