ดร.จันทวรรณกับผมไปกรุงเทพฯ มาสองวันครับ เป็นสองวันที่มีประโยชน์มาก เพราะเราได้งานมาทำเพียบเชียว พร้อมทั้งได้เครือข่ายที่จะช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย "ปัญญา" อย่างเต็มที่ด้วยครับ

ในวันแรก (15/11/49) ผมได้ประชุมกับฝ่ายวิชาการ สกว. โดย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง และ ศ.ดร.ประเสริฐ โสภณ นำทีม PO มาร่วมกันคิดกับเราว่าทำอย่างไรนักวิจัยที่รับทุนจาก สกว. ซึ่งสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่ามหาศาลนั้นได้นำความรู้มา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" ระหว่างกันและกัน สร้างเครือข่ายนักวิจัยให้เข้มแข็ง และยังเผยแพร่ความรู้นั้นลงไปแก่ชุมชนได้อย่างง่ายด้วย

ที่ประชุมได้ความเห็นสรุปมาว่าเราจะทดลองทำ researchers.in.th โดยใช้ KnowledgeVolution เพื่อให้นักวิจัยของ สกว. ฝ่ายวิชาการได้ ลปรร. แบบ b2b (blog-to-blog) กัน

ดร.จันทวรรณและผมเมื่อกลับมาถึงที่พักแล้ว เรามีความคิดเพิ่มเติมว่าเราจะทำ learners.in.th แถมให้ สกว. และ สคส. ด้วย

ตามแผนนี้เราจะแบ่งการ ลปรร. แบบ b2b เป็นสามส่วนนะครับ

researchers.in.th ถ้าคุณเป็นนักวิจัยให้มาที่นี่ มา ลปรร. เพื่อพัฒนางานวิจัย cutting-edge กันให้แก่ประเทศไทย

learners.in.th ถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาให้มาที่นี่ มา ลปรร. เพื่อการเรียนการสอน และถ้าจะส่งการบ้านก็ให้ส่งที่นี่ (เดี๋ยวเราจะทำระบบให้สามารถรองรับเรื่องการส่งการบ้านและเป็น e-learning ที่ดีด้วย)

ส่วนคนไทยทุกคนทุกวิชาชีพนั้น ลปรร. กันที่นี่เลยครับ GotoKnow.org

อย่างไรก็ตามทั้งสาม site จะ link หากันได้ครับ และจะ link หา KnowledgeVolution ที่ติดตั้งในที่อื่นๆ ได้ด้วยครับ เพราะ ลปรร. นั้น ยิ่งกว้างยิ่งดี

สำหรับวันแรกจบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวผมจะมา AAR ต่อถึงวันที่สองที่เราคุยกับ สวทช. และ NECTEC ครับ