บันทึกครั้งที่ 27 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

วันนี้ตรวจดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่จะฉายในอาทิตย์หน้า ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ซึ่งมีหนังที่ปัญหาคือกระตุก และ มีTCR ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตอนเย็นอาจารย์วิจิตร ประชุมเรื่อง งานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ โดยแบ่งหน้าที่งานต่างๆในการทำงาน โดยผมทำหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวครับ