วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำคือ1)ทำป้ายประชาสัมพันธ์(มุมข่าวอนามัย)เพิ่มอีก1ชุด 2)ฝึกออกแบบและจัดทำป้ายคำเตือนที่จะต้องปิดทุกป้ายที่ได้ทำมาโดยมีข้อความว่า ห้ามปิดประกาศด้วยเทปโฟม,เทปใสบนแผ่นพลาสติกและโลโก้กรมอนามัย ขั้นตอนการทำคือ2.1)ออกแบบด้วยโปรแกรม ILLUSTRATER 2.2)ปริ๊นท์ออกมาบนกระดาษ A3 2.3)ตัดแผ่นป้ายคำเตือนและโลโก้กรมอนามัย2.4)ตัดฟิวเจอร์บอร์ด2.5)แปะป้ายคำเตือนและแปะสติ๊กเกอร์ทับเพื่อความสวยงาม 3)ได้ดูการจัดเสียงตามสายและศึกษาระบบต่างๆของห้องเสียงตามสายครับ