ช่วงนี้ก็ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหน เอาเป็นว่าเรี่ยวแรงทำอย่างอื่นอาจไม่ค่อยมี แต่เรี่ยวแรงสำหรับการเขียนบันทึกล่ะก็ถึงไหนถึงกัน--อิ อิ

อยากจะบอกว่าตอนนี้หน่วยธุรการของภาคเราเปลี๊ยนไป๋ เปลี่ยนไป๋แล้ว กลายเป็น ธุรการยุคใหม่ ยุคปฏิรูป...ระบอบการปกครอง เอ๊ย ! ระบบการทำงาน
                          พี่เอื้อจิตร (ตั้งอกตั้งใจนำเสนอผลงาน)


              เอามาฝากอีกรูปจากคุณเอื้อค่ะ

ได้ฟังพี่เอื้อจิต จากทีมเบื้องหลังเสนอโครงการฐานข้อมูลหนังสือรับ-ส่งเอกสาร  พอกันทีกับการใช้สมุด รับและส่งเอกสารเปลี่ยนมาเป็นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการรับและส่งเอกสาร นอกจากนี้เวลาต้องการหา ค้นหาหนังสือ ก็สามารถใช้ Key word เลขที่ วันที่ เลือกได้ตามใจชอบและชอบใจในการค้นหา ที่สำคัญสามารถรู้ถึง status ของเอกสารแต่ละชิ้น

จากการเก็บสถิติ

  • การค้นเอกสารด้วยสมุดใช้เวลาตั้งแต่ 2 -15 นาที เฉลี่ยก็คือ 6 นาที
  • เมื่อใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ search ใช้เวลาเพียง 1 -2 นาที เฉลี่ยเพียงแค่ 1.5 นาที ทะลุเป้าที่วางไว้ไม่เกิน 3 นาที

สรุปว่าเมื่อ go inter เอ๊ย ! ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การค้นหาเอกสารสะดวก ลดความเครียดในการทำงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำข้อมูลมาจัดทำเป็นปริมาณงานได้ด้วย

งานนี้หลังจบการนำเสนอก็มีการสาธิตการใช้โปรแกรมให้ดูให้ชมเป็นขวัญตาขวัญใจกับชาวสมาชิก Patho OTOPด้วย  

เนี่ย ! ถ้าจะมีเสนอ "ดัชนีชี้วัดความสุข" ในการทำงานด้วยก็น่าจะสูงทะลุเป้าอยู่น๊ะ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะปฏิรูปการปกครอง งานนี้นับว่าเป็นผลงานระดับชาติทีเดียว