วันนี้เรียนการเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ว่า  เมื่อเรียนจบมัธยมแล้วพ่อแม่ควรจะให้ลูกแต่งงานหรือไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยดี  แต่ในความคิดเห็นของฉันก็หยิบยกประเด็นเรื่องการเรียนต่อมาซึ่งการหาเหตุผลมาสนับสนุนให้การเรียนต่อนั้นมีความสำคัญเนื่องจากเมื่อเรามีการศึกษาสุงสูงๆก็มีโอกาสที่จะได้งานทำดีๆและก้าวหน้าในชีวิต  และสามารถที่จะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ด้วย  ใครมีความคิดเห็นดีๆเกี่ยวกับข้อดีของการเรียนต่อก็บอกกันได้นะ