ผลิตภัณฑ์ มาลัยดอกไม้สด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นกิจกรรมภายในครอบครัว ที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
-พ่อบ้านจัดเตรียม/ดูแลแปลงดอกไม้ และจัดหา ดอกไม้สด,วัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์ทำดอกไม้สด
-บุตรชายตัดก้าน และงานหยาบๆที่ไม่ต้องการฝีมือ
-บุตรสาว/มารดาทำหน้าที่ร้อยมาลัยรูปแบบต่างๆ
- นำมาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติและฝึกปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ได้ดี

วัตถุดิบที่ใช้
ดอกไม้สด เช่น กุหลาบ ดอกมะลิ ดอกพุดตูม กล้วยไม้ ใบไม้ และอื่นๆ, เข็มมาลัย, ด้าย, เชือก, น้ำมัน, แป้งโรยเพื่อป้องกันน้ำยางจากดอกไม้

กระบวนการผลิต
1. นำวัตถุดิบที่ต้องการใช้ มาเลือกขนาด
2. ร้อยรูปแบบต่างๆตามสั่ง หรือออกแบบตามให้เหมาะสมกับงาน

การใช้/ประโยชน์
ใช้ในงานพิธีต่างๆ งานมงคล งานประเพณี ศพ เป็นต้น

หมายเหตุ/ อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์นี้เคยได้รับรางวัลมาแล้ว
ความเห็น:
-เป็นอาชีพทำรายได้ได้ดี ตลอดปี สร้างอุปนิสัยที่งดงามให้แก่ผู้ทำ
-สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว
-เงินหามาได้ยาก จึงเป็นเงินที่เหลือ (และเก็บหอมรอมริบ)

ที่มา และสถานที่จำหน่าย   
ทั้งภายในจังหวัด/ต่างจังหวัด   โดยกลุ่มสตรีไม้ดอกไม้ประดับ
เลขที่ 58 บ้านปรางหมู่ ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.(074)620102
และอาจารย์ชูศรี  ถนอมศรี  โรงเรียนอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้นำมาฝึกปฏิบัติโดยนักเรียนที่สนใจของโรงเรียนอู่ทอง  จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ :  เป็นความรู้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ