แม่น้ำ 4 ชื่อของจีน แม่น้ำฮวงโห ในประเทศจีนเป็นแม่น้ำที่ยาว เป็นอันดับสองของจีน รองจากแม่น้ำแยงซีเกียง ที่มีต้นกำเนิดของสายน้ำ ที่มณฑล ซิงไฮ่เซิง จากจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่ การละลายของหิมะ ก่อกำเนิด แม่น้ำที่มี ความรวดเร็วของการไหลผ่าน ทั้ง 9 มลฑล คือ เสฉวน กันซู หนิงเซี่ย มองโกเลีย ซานซี เฮอหนาน ชานตง ไหลลงสู่ทะเลโป๋ไห่ มีความยาวทั้งสิ้น 5,460 กิโลเมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 4 ,600 ถึง4,800 เมตรในปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของจีน เป็นแทบทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชนจีน กว่า 1,300 ล้านคน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของแม่น้ำสายนี้   แม่น้ำ 4  มีสาเหตุของฉายาทั้ง  4  ชื่อดังนี้.....

1) แม่น้ำเหลือง   เนื่องจากแม่น้ำนี้มีต้นกำเนิดใกล้ๆ กับทะเลทราย  พอถึงฤดูน้ำหลากฝนได้ชะล้างฝุ่นละอองสีเหลืองจากทะเลทรายมา ทำให้สีของน้ำออกเป็นเหลืองๆ

2) แม่น้ำวิปโยค   เมื่อปี พ.ศ. 2430  เกิดน้ำท่วมใหญ่ มีผู้เสียชีวิต ถึง 9 แสนคน ซึ่งแม่น้ำนี้จะเกิด ภัยพิบัติบ่อยๆ

3) แม่น้ำจีนร้องไห้   อย่างที่กล่าวคือ เกิดภัยพิบัติบ่อยๆ  ชาวจีนเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ร่ำไห้ เสียใจกันทั่วไป

4) แม่น้ำฮวงโห หรือ หวงเหอ   แปลว่า สีเหลือง               นอกจากนี้ แม่น้ำฮวงโห ยังแยกเป็นแม่น้ำสายเล็ก สายน้อย เปรียบได้ว่า เมื่อทุกคนประสพ ความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ต้องมีความเตรียมพร้อม ขยายสาขาหรือมีที่ปรึกษาที่ดี คอยช่วยเหลือ เกื้อหนุน ในกรณีที่เกิดปัญหา คนทุกคน จะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวไม่ได้   สายธารของ แม่น้ำฮวงโห ที่มีจุดกำเนิดแต่ไม่มีที่สิ้นสุด คือไหลลงสู่ทะเลโป๋ไห่แล้วไหลสู่ มหาสมุทร วนเวียน ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด