จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวได้อย่างไร

ยูยินดี
จะอยู่ส่วนไหนของผืนแผ่นดินไทย ก็จงรักและหวงแหนประเทศไทย

        การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่สภานหรือแหล่งการเรียนรู้เท่านั้น นักเรียนที่ดีจำเป็นต้องมีเครื่องมือการเรียนรู้ติดตอตลอดเวลา ชนบทที่นายยินดีอยู่เป็นหมู่บ้านที่ธรรมดา ไม่มีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ อย่างภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ ทะเล ก็ไม่ใช่ เป็นหมู่บ้านธรรมดาที่สุดขนาด 1567 ไร่ เท่านั้นเอง มีประชากร 36 หลังคาเรือน 432 คน โจทย์ข้อใหญ่ที่นายยินดีและชุมชนต้องหาคำตอบ คือ ทำอย่างไรกับหมู่บ้านธรรมดา ไม่มีวัฒนธรรมทางวัตถุ หรือ สถานธรรมชาติที่โดดเด่น มีเพียงทุ่งนาข้าวหอมมะลิเท่านั้น จะลายเป็นหมู้บ้านแห่งการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวมาแวะเยี่ยมได้ไม่แพ้หมู่บ้านอื่น ๆ

       แนวความคิดหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้จึงเกิดขึ้น โดยพยายามนำจุดเด่นเรื่องพื้นที่การเกษตร และการผสานวัฒธรรมข้าวที่พอหลงเหลืออยู่ ปรับให้สอดคล้องการวิถีชีวิต ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่สามารถจะจรรโลงใจนักท่องและนักเรียนรู้ได้ประทับใจ

      นักท่องเที่ยวประเภทใดที่จะมาสร้างชีวิต สีสันของชุมชน คำตอบแบบง่าย ๆ พื้นฐาน คือ นักท่องเที่ยงเชิงการเรียนรู้ เช่น วิถี(Way of Life) ของชุมชนบ้านขี้เหล็กของการทำนายสภาพดินฟ้าอากาศ จริง ๆ แล้ว พีธีเสียงทายทำนายฝน  มีวามเป็นวิทยาศาตร์ของภูมิปัญาดั้งเดิมอยู่อย่าน่าทึ่งกับ บริเวณจอมปลวกที่อยู่ใต้ร่มมะม่วง ที่ผสานธรรมชาติหรือพฤติกรรมของปลวก กับการให้สภาพของดอกมะม่วง ที่สัมพันธ์กับปริมาณแสงฃแดดและความชื้น ได้อย่างกลมกลืน จนสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าหมู่บ้านจะแล้งหรือไม่แล้ง เพื่อที่จะเลือกพันธ์ข้าวไวแสง 4 ชนิด ในการปลูก จนกลายเป็นข้าวไวแสงเฉพาะหมู่บ้าน ที่เรียกทั่วไปว่าข้าวบ้านม่วง(หมู่บ้านติดกับบ้านขีเหล็กโดยมีที่มาของข้าวชนิดพันธ์นี้ รายละเอียดข้าวจะนำมาเขียนให้ในภายหลัง)

      เชื่อมั่นได้มากน้อยเพียงใด ว่า นักท่องเที่ยวจะมากระบวนการนี้แหละสำคัญ คือ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมในชุมชน ปรับปรุง มิตรภาพ มุษย์สัมพันธ์ที่ดีของชุมชนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งเป็นจุดที่แข็งมากที่สุด  มาเป็น แก่น แห่งการประชาสัมพันธ์ สถานที่ธรรมดา แต่มิตรภาพยิ่งใหญ่ มิตรภาพจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้กับไป ในอนาคตอันใกล้นี้ เสกเช่นอเมริกา มีบริษัทที่สร้างมิตรภาพโดยตรง คนในสังคมใหม่จะเล็กลง ๆ สถานที่ที่จะทำให้มิตรภาพมากขึ้น แบบไทย ๆ น่าจะเกิดได้ในทุกชุมชน

     ชุมชนบ้านขี้เหล็กกำลังพัฒนาและกำหนดแผนที่ท้าทายสังคมแห่งการท่องเที่ยว พื้นที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแต่ไม่..........

 นายยินดีกำลังรอคอยคำชี้แนะเพื่อนำไปประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูวิทยาศาสตร์กับนายยินดี

คำสำคัญ (Tags)#เราจะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขบันทึก: 60662, เขียน: 17 Nov 2006 @ 15:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)