วราภรณ์ 14

  Contact

ในช่วงตอนเที่ยงของวันนี้พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปจัดรายการเสียงตามสายของกรมอนามัย  โดยที่พี่เค้าจะสอนการดำเนินรายการ การเปิด - ปิดเครื่องมือต่าง ๆ  ภายในห้องเกี่ยวกับการทำงาน  และในวันนี้ดิฉันได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการกับพี่เค้าด้วยคะ    รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย  การดำเนินรายการในวันนี้คือการแจ้งประกาศของกรมอนามัย  และการอ่านข่าว และข้อความในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนมแม่  ทรอดแทรกกับการเปิดเพลง     และในช่วงบ่ายของวันนี้ได้รับมอบหมายจากพี่ ๆ ให้ทำข้อความปิดประการของบอร์ดหน้าลิฟท์ทั้งหมด 18 อัน โดยการทำและพิมพ์ข้อความในโปรแกรม   Adobe Illustrator  แต่ในวันนี้งานยังไม่เสร็จสิ้นดี  วันพรุ่งนี้คะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ฝึกประสบการณ์ วราภรณ์ 4641870007

Post ID: 60656, Created: , Updated, 2012-02-11 16:23:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #บันทึกประจำวัน

Recent Posts 

Comments (0)