GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ C.L.T.

Can you name a country beginning with E ?

เมื่อวันที่  2-3 สิงหาคม  2549 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม

ในหัวข้อ "กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ C.L.T

( Communication Language Teaching ) ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ. ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี โดยมีท่านวิทยากรคือ ดร.นิสัย

แก้วแสนไชย เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรม  ผลของการเข้ารับการอบรมดังกล่าว ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง

ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้นและพอมองเห็นแนวทางที่จะทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น หลังจากที่อบรมแล้วได้นำกิจกรรมต่าง ๆที่ได้รับการอบรมไปใช้ในห้องเรียน และผลก็คือ นักเรียนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะหากมีการนำเกมเข้าไปใช้ในห้องเรียนก็จะได้รับความสนใจมากขึ้น และวันนี้ก็จะขอนำตัวอย่างประโยคที่ใช้ในระหว่างที่มีการเล่นเกมประโยคเหล่านี้ใช้ถามเพื่อค้นหานักเรียนที่สามารถตอบได้เร็วและ

ถูกต้อง ตัวอย่างประโยคที่นำเสนอนี้ได้คิดขึ้นเองโดยอิงจากประโยค

ที่ท่านดร.นิสัย ได้ถ่ายทอดให้ในช่วงที่เข้ารับการอบรม

Worldwide Names Quiz

                                              Can you ......................

1. Name a country beginning with E ?

2. Name an animal beginning with E ?

3. Name a flower beginning with J ?

4. Name a thing in the classroom beginning with C?

5. Name  a thing  in the kitchen beginning with S ?

6. Name a color beginning with V ?

7. Name a job beginning with S ?

8. Name a province in Thailand beginning with A?

9. Name a province in Thailand beginning with P?

10. Name  a province in Thailand beginning with K?

ตัวอย่างประโยคที่ได้นำเสนอ อาจใช้กับการสอนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Can ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): กิจกรรมการสอน
หมายเลขบันทึก: 60650
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ยอดเยี่ยมครับผม ขอบคุณครับ

ความรู้เนื้อๆเลย เป็นประโยชน์มาก

ได้ทดลองตอบคำถามทั้ง ๑๐ ข้อด้วยค่ะ  จะรออ่านเรื่องต่อไปค่ะ

เคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียง และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษกับดร.นิสัยร่วมกับครูต่างประเทศ ดีมากค่ะ