บันทึกครั้ง 26 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

ช่วงเช้าไปศึกษาดูงาน ในการจัดรายการวิทยุ  รายการ ความรู้สู่ชุมชน ช่วงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ความรู้เรื่องการเตรียมและกระกวนการในการจัดรายการวิทยุ ตอนบ่ายไปช่วยอาจารย์ฝ่ายกราฟิกตัดกระดาษเพื่อทำสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงเรขาคณิต สำหรับสอนเด็กตาบอด