ดิฉันจับคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเมื่อทำงานเป็นกองบรรณาธิการวารสารแลสยาม โปรแกรมที่ใช้ในครั้งนั้นคือ wordราชวิถี แต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากไปกว่าการพิมพ์ต้นฉบับธรรมดา

การทำงานในเวลาต่อมาก็มีการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์ต้นฉบับอีกเช่นเคย แล้วน้องที่ทำงานก็เข้ามาแนะนำว่าการรับส่งอีเมลนี่แหละที่ช่วยให้เขาคุ้นชินกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้นก็ลงทะเบียนเข้าใช้อีเมลให้ดิฉันเสร็จสรรพ

แต่ดิฉันก็ไม่เคยนึกอยากจะมีธุรกรรมอะไรกับคอมพิวเตอร์ให้มากไปกว่านั้น จนเมื่อปลายปีที่แล้วดิฉันก็ได้รับตำแหน่งหัวหน้าส่วนประมวลและพัฒนาความรู้ และมีคอมพิวเตอร์ประจำตำแหน่งมาด้วย ๑ เครื่อง อีกไม่นานดิฉันก็เข้าร่วมเป็นวิทยากรของ ห้องเรียนKM พอกลับมาที่โรงเรียนก็ทดลองเขียน blog แล้วชีวิตก็เปลี่ยนไป !!เพื่อนที่ทำงาน (ครูส้ม)บอกว่า การเขียนบันทึก และการสั่งให้ตีพิมพ์บันทึกได้นี่เป็นเหมือนการสอบเลื่อนขั้นการใช้คอมพิวเตอร์ จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นก้าวหน้า เพราะต้องใช้ความสามารถเพิ่มขี้นอีกระดับหนึ่ง ที่เกินขั้นพื้นฐานมาแล้วดิฉันคิดว่าตัวเองก็พัฒนาความคุ้นชินในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีนิสัยในการค้นหาข้อมูลผ่านจอติดมาไม่น้อย นับตั้งแต่วันแกะกล่อง เมื่อปลายปีที่ผ่านมา(ดังรูปที่ตั้งใจบันทึกเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานที่อยู่ทางด้านบนขวา)

แล้วก็มาถึงวันที่ดิฉันก้าวเข้าไปใช้ชีวิตอินเทอร์นที่ สคส.เป็นเวลา ๒ เดือนเต็ม คนที่นั่นนั่งง่วนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เกือบตลอดทั้งวัน อย่างแรกที่ทุกคนทำเมื่อมาถึงที่ทำงานคือการเช็คเมล และเข้าไปอ่านบันทึกใน GotoKnow โดยเฉพาะ /thaikm นั้น เป็นพาดหัวที่ทุกคนจะไม่พลาด

เมื่อกลับจากงานก็ต้องเข้าไปเขียนบันทึก และอ่านบันทึกของกันและกัน เป็นการ "ส่งสาร" และ "สื่อสาร" ทั้งวิธีคิดและวิธีทำ นับได้ว่าเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้พื้นที่เสมือนอย่างคุ้มค่า

เครื่องมือแสดงความคิดที่คน สคส.ใช้กันอยู่เนืองๆก็คือการนำเสนอด้วยโปรแกรม power point ซึ่งดิฉันเคยใช้งานอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่เคยลงมือทำด้วยตนเองมาก่อน เมื่อเห็นประโยชน์ว่าต้องใช้ จึงต้องหัดทำ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยคิดอยากทำมาก่อนเลย

ดิฉันเรียนรู้จากพฤติกรรมของตนเองว่า ผู้เรียนจะมีความสนใจใฝ่รู้อย่างจริงจังก็ต่อเมื่อ..การเรียนรู้นั้นก่อประโยชน์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน เท่านั้น

จากอุปสรรคปัญหาในการตีพิมพ์บันทึก ทำให้ดิฉันต้องเรียนรู้ภาษา html ที่จำเป็น เพื่อให้งานการเขียนบันทึกสำเร็จลงอย่างดี นับได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ดิฉันได้เข้ามาทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ในระดับที่มากกว่าที่เคยเป็นมา ทักษะนี้น่าจะนำดิฉันไปสู่การทำงานอื่นๆต่อไปได้อีก หากดิฉันมีความสนใจ (หรือความจำเป็น)เพิ่มเติมกว่านี้

สิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันก็คือขั้นตอน และกระบวนการที่พยายามสร้างให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนของเพลินพัฒนาทุกคน เพื่อสร้างให้พวกเขาเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ และได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้