ความเห็นล่าสุด


เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้จากงาน "ชื่นใจ...ได้เรียนรู้" (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๒  ที่ช่วยให้พวกเรามีโจทย์ดีๆ ไปทำงานกันต่อจากการสะท้อนคิดของอาจารย์ในหลายประเด็นที่ทั้งเฉียบคม ทั้งแม่นยำของอาจารย์

งาน KM ครูเพลิน ครั้งที่ ๑๒ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๖๐ หรือเมื่อประมาณ ๖ เดือนที่แล้ว อาจารย์ก็มาร่วมงานค่ะ  ในครั้งนั้นหนูถอดเทปเก็บประเด็นที่อาจารย์กล่าวสะท้อนเอาไว้ในบันทึกนี้  https://www.gotoknow.org/posts/627809 ค่ะ

ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


เมื่อได้อ่านบันทึกนี้ของอาจารย์ แล้วมาคิดทบทวนการทำงานของตัวเองดูก็พบว่างานหลายๆ งานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์สูงๆ  จิตจะใช้ภาวะ open awareness หรือ mind - wandering ในการคิดโดยอัติโนมัติเลยค่ะ 


กระบวนการที่เกิดขึ้นทุกครั้งเริ่มจากการรับโจทย์ รับเงื่อนไขเอาไว้ในความคิด โดยไม่คิดอะไร และผลงานการคิดในขณะที่ร่างกายกำลังอยู่ในภาวะดังกล่าวก็ส่วนมากจะผุดบังเกิดขึ้นมาเอง ส่วนมากจะอยู่ในราวย่ำรุ่ง ที่สมองทำงานจัดเรียงข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอทางออกดีๆ มาให้เป็นที่เรียบร้อย  


น่าจะเป็นอย่างที่คนโบราณมักใช้คำเรียกขานว่า "เทวดาบอก" ละมังคะ


ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็มีลักษณะหลากหลายค่ะ  ตั้งแต่การทำงานศิลปะ การคิดรูปแบบหนังสือ หรือแผนการเรียนรู้ก็มีค่ะ...  จนตอนนี้น้องๆ ที่โรงเรียนเริ่มชินกับการไลน์ไปบอกไอเดียที่คิดได้ในตอนตี ๓ ตี ๔ เรื่อยไปจนถึงเช้า แล้วล่ะค่ะ ส่วนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมักจะอยู่ในขั้นดี ถึงดีมาก ค่ะ 


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


กราบขอบพระคุณกรุณาที่มอบลายแทงขุมทรัพย์มาให้ค่ะ 

ตอนนี้กระบวนการ PLC ของกลุ่มครูช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ ของโรงเรียนเพลินพัฒนาทำได้เกือบครบหมดทุกข้อแล้วค่ะ ยังขาดเพียงการทำ action research ที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มแกนนำขับเคลื่อนการเรียนรู้ของทั้งสองช่วงชั้นกำลังเริ่มต้นดำเนินการ และตั้งใจว่าจะเริ่มต้นนำผลงานวิจัยชั้นเรียนมานำเสนอได้ในงาน "ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)" ครั้งที่ ๑๓ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน ๖๑ ค่ะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


เรียนเสนอบันทึก ๓ ตอนสุดท้ายของบันทึกชุดนี้ค่ะ

http://www.gotoknow.org/posts/641973   : ชุมชนร่วมสร้าง

http://www.gotoknow.org/posts/642050 : การเรียนรู้ที่งดงาม

http://www.gotoknow.org/posts/642052 : มองให้เห็นการเรียนรู้


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


เรียนเสนอบันทึก ตอนที่ ๓ "ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ" : การเกิดขึ้นของบ้านบางเพลิน ค่ะ

http://www.gotoknow.org/posts/641972

ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


เรียนเสนอบันทึก ตอนที่ ๒ "ลมข้าวเบา เงาเดือนเพ็ญ" : ปีแรกๆ ค่ะ

http://www.gotoknow.org/posts/... 

 

ด้วยความเคารพ

ครูใหม่


เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


หนูเขียนบันทึกการเรียนรู้ ในพื้นที่ 2/3 ที่เกิดขึ้นซ้อนไปกับพื้นที่การเรียนรู้ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๒  เอาไว้ในบันทึกนี้เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมค่ะ


 http://www.gotoknow.org/posts/641697 "ลมข้าวเบา เงาเดือนเพ็ญ" (๑)


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


คำแนะนำในบันทึกนี้น่าสนใจมากค่ะ หนูจะลองนำความรู้ชุดนี้ไปทดลองปฏิบัติในเรื่องที่สอนยากที่สุดคือ เรื่องการสอนอักษรสามหมู่ ให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๓ และจะพยายามให้คุณครูทำบันทึกละเอียดเอาไว้ด้วยค่ะว่าทำอย่างไร เกิดผลเช่นไร


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


บันทึกชุดนี้ของอาจารย์เป็นประโยชน์ต่องานการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมากเลยค่ะ หากอาจารย์จะรวมเล่มเมื่อใด หนูขออาสาเป็นบรรณาธิการให้อาจารย์นะคะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณามอบกำลังใจให้กับการทำงานของพวกเราค่ะ ความเห็นของอาจารย์ทำให้น้องๆ ยิ้มแก้มปริกันทุกคนเลยค่ะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่


เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


หนูนำหนังสือเล่มนี้ไปมอบให้กับประธานสภาครอบครัวองค์กรเพลินพัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ผู้ปกครองด้วยกัน ทราบมาว่ามีผู้ปกครองรวมตัวกันไปซื้อหลายร้อยเล่มทีเดียวค่ะ


ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มี.ค. ๖๐ จะเปิดวงเสวนากันที่โรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

ขณะนี้หนังสือกำลังจัดพิมพ์อยู่ค่ะ

อาจารย์สามารถติดต่อเข้ามาที่อีเมล silawatwimon@gmail.com ซึ่งเป็นอีเมลของดิฉันได้เลยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ

ในงานชิ้นนี้ครูต้องการให้นักเรียนสนุกกับการสืบค้นข้อมูลเรื่องพืชและสัตว์ และมีทักษะในการสืบค้น การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ สามารถสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอข้อมูลในแบบของตน และได้เห็นความหลากหลายจากการได้เห็นงานของเพื่อนค่ะ

ในการทำบ้านเชิงโครงงานชิ้นต่อไป นักเรียนจะต้อวนำข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้นี้ ไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่เพื่อนสนใจว่ามีลักษณะเช่นไร และในที่สุดจะเข้าใจและเห็นภาพของระบบนิเวศค่ะ

ดังนั้นนักเรียนทุกคนจึงต้องทำงานชิ้นที่ 1 มาส่งให้เรียบร้อย จากนั้นจึงจะได้ทำงานชิ้นถัดไป เนื่องจากเป็นพื้นฐานของกันและกันค่ะ

ขณะนี้เป้าหมายขั้นที่หนึ่งที่ต้องการให้นักเรียนสนุกกับการสืบค้นข้อมูล บันทึก และนำเสนอข้อมูลที่ไปค้นคว้ามาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ได้บรรลุผลแล้ว และสิ่งที่เกินความคาดหวังของครูผู้สอน คือ นักเรียนทุ่มเทกับงานและสร้างสรรค์รูปแบบงานออกมาได้อย่างงดงาม นอกจากนี้นักเรียนส่วนหนึ่งยังส่งงานก่อนเวลาที่กำหนดไว้อีกด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์

เมื่อปีการศึกษาที่แล้ว หนูเคยใช้หลักคิดนี้กับหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยค่ะ ในช่วงปลายปีการศึกษาคุณครูจะให้เด็กๆ เอาเรื่องที่มักเขียนผิดมาเรียนถูก และใช้ชื่อแผนการเรียนรู้ว่า "ผิดเป็นครู" แล้วก็ให้นักเรียนเขียนงานใหม่ จากคำที่เขามักใช้ผิดนั้น แล้วผลัดกันออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าครูของเขานั้นคือคำว่าอะไร พร้อมทั้งนำเสนอบทประพันธ์ที่เกี่ยวกับคำนั้นๆ ให้กับเพื่อนๆ ได้ร่วมเรียนรู้ด้วย

ผลลัพธ์คือ เด็กๆ สนุกกับกิจกรรมนี้มาก ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมา เนื่องจากเป็นช่วงท้ายปีการศึกษา ทักษะการเขียนจึงบ่มเพาะกันมาจนได้ที่แล้ว เพื่อนๆ ยิ่งฟังจึงยิ่งเพลิน และไม่ได้รู้สึกว่ากำลังเรียนรู้เรื่องของคำผิดกันอยู่ นักเรียนบางคนทำมาถึง ๓ ชิ้นก็มีค่ะ แต่ครูผู้สอนยังไม่เคยทำงานวิจัยให้เป็นเรื่องเป็นราวสักที

บันทึกนี้ทำให้หนูนึกสนุกกับการเริ่มคิดหาวิธีวิจัยติดตามผลดูบ้างแล้วค่ะ

ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


ขอบพระคุณที่อาจารย์กรุณาให้กำลังใจ และ "ชี้แนะ" พวกเราชาวเพลินพัฒนาให้เดินตรงไปในทิศทางที่ก่อเกิดประโยชน์แก่เยาวชนและสังคมไทยมาโดยตลอดค่ะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่
เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


หนูจะนำเรื่องที่อาจารย์ฝากไว้ในบันทึกนี้มาเป็นเป้าหมายในการ BAR งานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนประถม และตั้งภาพจินตนาการของอาจารย์ไว้เป็นภาพอนาคตของทีมค่ะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


ขอบพระคุณค่ะอาจารย์

หนูจะชวนคุณครูปุ๊ก และคุณครูอั๋น ให้ลองยกตัวอย่าง และบอกที่มาของความสำเร็จเพิ่มเติมค่ะ นอกจากนี้หนูตั้งใจว่าจะนำบันทึกชุดนี้ไปรวบรวมเป็นต้นฉบับหนังสือ ๑๐ ปี งานจัดการความรู้ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยค่ะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพขอบพระคุณอาจารย์ที่เข้ามาให้คำถาม ให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะค่ะ


หนูแก้ไขตัวเลขที่พิมพ์ผิดเรียบร้อยแล้วค่ะ :)

สิ่งที่แน่ใจได้ว่าตัวเองได้ลงมือทำอย่างจริงจัง คือการศึกษาองค์ประกอบของการสร้างสมรรถนะทางด้านภาษาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน การเข้าไปปรับแผนการเรียนรู้ ควบคุมทิศทางให้การเรียนรู้มุ่งสู่การสร้างสมรรถนะทางภาษา การปรับโจทย์งานให้มีลักษณะเป็นโจทย์ปลายเปิด และการสร้างเส้นทางให้ผู้เรียนได้นำเอาความสนใจของแต่ละคนออกมาเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นค่ะ

ส่วนการ AAR ของครู จะนำเอามาลงในบันทึกถัดไปค่ะ

ด้วยความเคารพ


ครูใหม่

สวัสดีค่ะครูตัง

เพลินพัฒนาก็ยินดีต้อนรับ อินเทอร์นไฟแรงที่อยากรู้อยากเรียนอย่างนี้เช่นกันค่ะ..

ไอเดียที่อยากทดลอง/ปฏิบัติจริง

  1. อยากทราบที่มาของหัวข้อต่างๆในใบประเมินเจตคติ
  2. อยากเห็นวิธีการรวบคะแนนและประมวลผลเจตคติออกมาเป็นตัวเลข

ทั้ง 2 ข้อนี้ ครูตังหาเวลามาขอเรียนรู้กับครูนุช ที่ส่วนงานมาตรฐานได้เลยค่ะ จะช่วยคีย์ข้อมูลด้วยก็ได้นะคะ จะได้ฝึกปฏิบัติไปในตัวค่ะ :)

ครูใหม่

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


ขอบพระคุณที่กรุณาเสนอแนะค่ะ หนูจะเสนอทางสภาการศึกษาเอาไว้ว่าให้ดำเนินการเรื่องนี้ทันทีที่เป็นไปได้ค่ะ

ขณะนี้ทางสภาการศึกษา นำเรื่องเสนอรัฐมนตรีแล้ว และ กำลังรอให้ สพฐ. นำเรื่องเข้า กพฐ. ตามระเบียบวาระของกฎหมาย แต่ยังไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อไรค่ะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่


เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


วันนี้เป็นวันไหว้ครูของนักเรียนในระดับชั้นประถมปลายค่ะ ครูให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมเขียนคำขอบคุณครู นักเรียนคนหนึ่งเขียนว่า...

คุณครูทุกคนทั้งที่เคยสอนผม และสอนผมอยู่ ผมขอขอบคุณมากครับ เพราะครูไม่ใช่ แค่ สอนสอนในห้อง ครูต้องทำทั้งคิดสื่อ คิดการบ้าน คิดงาน คิดเกม และเหนื่อยในคาบ "ถ้าครูทุกท่านไม่อยากสอนจริงๆ คุณครูคงไม่ทำเพื่อเด็กทุกคนขนาดนี้ครับ"


คุณครูทุกท่าน ทำงานยากเย็น

ทำให้ เราเห็น ว่าครูตั้งใจ


ขอบคุณครับ


ปัน ๖/๓นักเรียนอีกคนหนึ่งเขียนถึงคุณครูเป็นคำกลอนว่า

ถึง...คุณครู

เมื่อเอ่ยถึงพระคุณของครูนี้ อย่างไรดีมีเอ่อล้นหนักหนา

เป็นทั้งผู้ที่ให้การวิชา คอยนำพาเรามาถึงจุดหมาย

อีกทั้งช่วยชี้แนะแนวทางให้ กับดวงใจที่ยังคงไม่เฉิดฉาย

เป็นแสงเทียนจุดให้เราเปล่งประกาย ไม่สลายหายไปกับความเกียจคร้าน

เรียกได้ว่าเป็นแสงนำชีวี สอนให้มีความรักใคร่ในการงาน

เรียนรู้ไปโดยริเริ่มจากรากฐาน อย่างเนิ่นนานจนเชี่ยวชาญด้านความรู้

ในใจฉันนั้นอยากขอขอบคุณ จากพระคุณที่ครูคอยแลดู

ที่เป็นผู้มีความน่าเชิดชู นำไปสู่ความรักและห่วงใย


รักคุณครูนะคะด.ญ.พีช พันธ์คำ (คูการ์) ๖/๔
ตัวอย่างคำขอบคุณครูเหล่านี้สะท้อนว่าลูกศิษย์ซึมซับรับรู้ความทุ่มเทและความพยายามของครูได้ไม่น้อยไปกว่าที่ครูตั้งใจทำเพื่อลูกศิษย์ของเขาเลยค่ะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี