บันทึกของคนสมัยก่อน...ลักษณะด้อยของคนอาชีพต่าง ๆ

..

เธอเขียนไว้ว่า...

ลักษณะด้อยของคนในอาชีพต่าง ๆ มีดังนี้คือ:-

@ นักประพันธ์----------------> เมา

@ ทนายความ----------------> โกหก

@ พ่อค้า----------------------> ตลบตะแลง

@ ข้าราชการ-----------------> เบ่ง

@ ครู--------------------------> ขลาด

@ ลูกจ้าง---------------------> กลัว

@ คหบดี----------------------> ขี้เหนียว

@ นายหน้า--------------------> ลื่น

@ บ๋อย-------------------------> สอด

@ แต่ตัวเองไม่ว่าอาชีพอะไร--> วิเศษ

..


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Digital KMความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เป็นมุมมองที่มีเหตุผลพอควรนะจ๊ะ

แต่ .. ครู .......ขลาด...

อันนี้น่าจะเป็น.....ขาด (ครู) มากกว่านะ

เขียนเมื่อ 

สรุป .... คมกริ๊บเลยนะคะ

ตัวเองดีโหม้ด

เขียนเมื่อ 

ลายมือน่าอ่านมากเลยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ลายมือน่าสนใจมาก

เข้าใจเปรียบเทียบนะครับ

เขียนเมื่อ 

Good points!

We should reflect on strength, weaknesses, opportunities, ... more often ;-)

เขียนเมื่อ 

ชอบตอนสรุป..เจ้าค่ะ..