ความเห็น 3052877

บันทึกของคนสมัยก่อน...ลักษณะด้อยของคนอาชีพต่าง ๆ

เขียนเมื่อ 

สรุป .... คมกริ๊บเลยนะคะ

ตัวเองดีโหม้ด