ความเห็น 3052945

บันทึกของคนสมัยก่อน...ลักษณะด้อยของคนอาชีพต่าง ๆ

เขียนเมื่อ 

ลายมือน่าสนใจมาก

เข้าใจเปรียบเทียบนะครับ