ความเห็น 3052859

บันทึกของคนสมัยก่อน...ลักษณะด้อยของคนอาชีพต่าง ๆ

เขียนเมื่อ 

เป็นมุมมองที่มีเหตุผลพอควรนะจ๊ะ

แต่ .. ครู .......ขลาด...

อันนี้น่าจะเป็น.....ขาด (ครู) มากกว่านะ