นางสาวนรินทร์ทิพย์ สิมสีพิมพ์ 5821142323

งานรายบุคคล

โครงการ : การบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและชุมชน

วิชา BC 201 Computer Systems

เสนอ

อาจารย์ อดุลย์ ทองแกม

จัดทำโดย

นางสาวนรินทร์ทิพย์ สิมสีพิมพ์ รหัส 58-21142-323

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

1. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

- ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

- เช็คเครื่องและลงวินโดว์ ( windows 7 )

2. ประเด็นปัญหาที่พบ

- อุปกรณ์ทำความสะอาดไม่เพียงพอ

- ฮาร์ดดิส สกปรก ไม่ได้ทำความสะอาด

- พัดลมระบายอากาศ หมุนบ้างไม่หมุนบ้าง


3. แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

- แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแลทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

- ทำความสะอาด เครื่อง และฮาร์ดดิส

- ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อปริมาณที่ต้องการ

4. ความรู้และความประทับใจที่ได้รับ

- ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการลงวินโดว์และการเช็คสเป็คเครื่อง

- มีความสนุกสนานในการปฏิบัติงาน

- ประทับใจเพื่อนในกลุ่มความสามัคคีกัน

- ประทับใจผู้ที่ดูแลสถานที่ให้การช่วยเหลือดีคะ

ภาพกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวนรินทร์ทิพย์ สิมสีพิมพ์ 58-21142-323ความเห็น (0)