เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2559

10 พฤษภาคม 2559

เรียน ผู้บริหาร เพื่อนครูและผู้อ่านที่รักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ตื่นเช้ารีบออกจากที่พักไปสำนักงานเขตนัดหมายไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชุมกลุ่มคลัสเตอร์ เขตตรวจราชการที่ 1 ของ สพฐ. คลัสเตอร์เป็นนวัตกรรมที่เลขาธิการ กพฐ. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ คิดขึ้นเพื่อกระชับการสั่งงานของ สพฐ. ให้แคบเข้า จากที่เคยกว้างถึง 225 คน ตามจำนวนเขตพื้นที่การศึกษา ลดลงเหลือ 19 คน ตามจำนวนเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้ ผอ.เขต ทุกคนในเขตตรวจราชการนั้นเป็นกรรมการบริหารคลัสเตอร์ และตั้ง ผอ.เขต คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ผมได้รับเลือกจาก ผอ.เขต ในคลัสเตอร์ที่ 1 ด้วยความอาวุโสที่เป็นมานานกว่าใครเขา คลัสเตอร์ยังไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรนัก การปฏิรูป เขตพื้นที่ด้วย ม.44 ก็เกิดขึ้น การประชุมครั้งนี้จึงได้ทั้ง 2 เรื่อง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และ กศจ.สายกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ใช้โรงแรมกรุงศรีริเวอร์เป็นที่ประชุมสัมมนา ประธานเปิดการประชุม คือ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 1 ตำแหน่งปกติของท่าน คือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านอรรถาธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ต่อจากนั้น ผมต่อด้วยเรื่องคลัสเตอร์ และสัพเพเหระที่ควรรู้ในยุคของการเปลี่ยนแปลง บ่ายแบ่งกลุ่มตามกลุ่มในสำนักงานเขต แล้วเสนอรายงาน ทุกคนสนใจดี เลิกประชุมประมาณ 15.00 น. ออกจากโรงแรมทำให้ทราบว่าอยุธยาก็ร้อนไม่ต่างจากนนทบุรี

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เช้านี้ขับรถเองไปศูนย์ประชุมวายุภัก โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ สพฐ.จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับเขตพื้นที่ ตามตารางภาคเช้าเลขาธิการ กพฐ. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ จะมาบรรยาย ท้ายสุดทราบว่ามาแล้วท่านไปชมนิทรรศการ ไม่ได้มาบรรยายตามตาราง บ่ายโมงท่านถึงได้ขึ้นเวทีพบปะพวกเราก่อนไปรอรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รับแล้วท่านพาไปชมนิทรรศการ เลยมาพบพวกเราหลัง 15 นาฬิกาตามตาราง เรียกว่าวันนี้ตารางใช้การไม่ได้ มีโอกาสไปเดินดูนิทรรศการทั้ง 8 ห้อง แออัดยัดเยียดมากจนต้องถอย มีเรื่องหนึ่งที่ทั้งเลขาธิการ กพฐ และ รมว.ศธ. มาเล่าที่ประชุมเชิงตำหนิวัฒนธรรมแบบครู ๆ คือ ไปประชุมที่พัทยา ไม่อยู่ฟังวิทยากร ออกมาสูบบุหรี่ ถ่ายรูป ซื้อของ นอกห้องประชุม นับเป็นเรื่องแปลกใหม่ในสายตานายทหาร แต่นับว่าปกติมากในสายตาครู ในอดีตเมามาสอนก็เคยเห็น ยุคนี้ดีขึ้นมาก การที่ครูไม่ฟังเพราะลีลาการพูดไม่น่าสนใจ ครูมีหนทางเรียนรู้ได้เองคงคิดว่าโรงเรียนประชารัฐ ก็คือการเปลี่ยนชื่อโครงการเหมือนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีศรีตำบล เป็นต้น ที่ร้ายกว่านั้น ดันไปชวนรัฐมนตรีถ่ายรูปอีก

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เช้านี้ยังไปประชุมที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ภาคเช้า ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร มาฟื้นความหลังเรื่อง Bloom's taxonomy ให้ฟัง เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของคนด้านสมรรถนะของสมอง Cognitive Domain ผมเรียนวิชาโทวัดผลการศึกษา ที่ มศว ประสานมิตร เรียนเรื่องนี้หลายหน่วยกิต เพราะใช้ในการออกข้อสอบวัดสมรรถภาพของนักเรียน กลุ่ม ผอ.เขต ประชุมแค่ครึ่งวันก็เลิก แวะไปซื้อหนังสือที่ร้านสวัสดิการศาลปกครอง ได้มา 2 เล่ม คิดถึงตอนเรียนหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ กศ.ป.รับรองได้ใช้เวลาที่นี่ 1 ปีเต็ม ๆ คิดถึงอาจารย์ บางท่านก็ล่วงลับไปแล้ว หลายท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วเพราะอายุเกิน 70 ปี บ่ายขับรถไปสำนักงาน สกสค.เพื่อประชุมกรรมการ ชพค.นัดพิเศษ ขอที่จอดรถหน้าอาคารได้ ไม่ต้องไปจอดไกลถึงวัดมกุฏกษัตริยาราม เรื่องสำคัญในวันนี้ คือ การอนุมัติ ให้ทำ MOU กับธนาคารออมสิน ให้ปล่อยกู้แปลงสภาพหนี้ให้กับสมาชิก ชพค. ประธานกรรมการแจ้งว่า จะปล่อยให้กับสมาชิกที่ไม่ค้างชำระเป็นกลุ่มแรก แม้จะไม่ค่อยวางใจนายธนาคารนัก แต่จำต้องอนุมัติไปก่อนตามนโยบายรัฐบาล เย็นกลับเขตไปเซ็นแฟ้ม อีกรอบ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"เนื่อง จากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 ตื่นตี 4 อาบน้ำแต่งตัว เวลาตี 5 ออกจากบ้านพักเดินทางไปสนามบินดอนเมือง เช้ามืดรถไม่ติดถึงเร็ว แต่ก็ช้ากว่าผู้บริหารโรงเรียนหลายคนที่มาเข้าแถวเช็คอินกันแล้ว สายการบินไทยไลออนแอร์ ที่ใช้บริการอยู่หมายเลข 12 -14 เป็นครั้งแรกของผมที่ใช้สายการบินนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จัด"โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 โดยศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ใช้เวลาบินเพียง 1 ชั่วโมง 15 นาที พวกเราก็ลงมาเดินที่สนามบินหาดใหญ่ บริษัทมิราเคิลทัวร์ส่งรถและเจ้าหน้าที่มารับ เพื่อนำไปศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเผยแพร่สืบสานแนวพระราชดำริและการทำเกษตรแบบผสมผสานตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง มีด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพืชผัก ด้านนาข้าว และจุดรวมกิจกรรม มีวิทยากรบรรยายและนำชม อากาศวันนี้ร้อนมาก ขณะที่ทานอาหารที่ชายหาดสมิหรา ความร้อนยังตามรบกวนจนเหงื่อไหลไคลย้อยไปตาม ๆ กัน โปรแกรมบางแห่งจึงไก้แค่ขะโงกดู ลงไปลุยแดดไม่ไหว ข้ามสะพานติณสูลานนท์ไปเกาะยอ ซื้ออาหารทะเลและสินค้าพื้นเมือง กลับหาดใหญ่พักโรงแรมบีพีทาวเวอร์หาดใหญ่ เย็นมีงนเลี้ยง

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 ทานอาหารเช้าที่โรงแรม รถตู้มารับ 5 คันไปส่งที่ด่านสะเดา ผ่านการตรวจคนเข้าออกประเทศ และด่านบูกิตคายูอิตั้มของมาเลเซีย เปลี่ยนเป็นรถบัสมาเลเซียและไกด์มาเลเซีย พูดอังกฤษฟังง่าย รถผ่านจังโหลน จอตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์ เวิร์ธ เดินทางสู่เกาะปีนัง จุดแรกคือการนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นชมทัศนียภาพปีนังอิลล์ สภาพอากาศมีเมฆมาก เลยเห็นตัวเมืองไม่สดใสเหมือนที่เคยมาคราวก่อน รถรางไฟฟ้าพัฒนาขึ้น ไม่ต้องลงต่อรถเหมือนอดีต

กลับลงมาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดเขาเต่า ส่วนใหญ่แข็งแรงเดินขึ้นไป ผมไม่แข็งแรงว่าจ้างรถไปส่งถึงยอดเขา เรียกว่าถึงเจ้าแม่กวนอิมจริง ๆ ลงมาทานข้าวที่ภัตตาคารคนจีน เคยมาทานหลายครั้ง เพิ่งสังเกตว่าปีนังวันนี้รถเยอะมากไปทางไหนก็ติด ไม่เหมือนก่อน ยิ่งย้อนหลังไปเมื่อประมาณปี 2522-2524 ที่เคยมาอบรมที่ USM (Universiti Sains Malaysia.) เกาะปีนังสงบร่มเย็นมาก แม้แต่ช่วงปี 2547-2551 ปริมาณรถยนต์ยังน้อยกว่าวันนี้ประมาณ 1/3 ภาคบ่ายไปชมพิพิธภัณฑ์ Pinang Peranakan Mansion คนทั่วไปเรียกว่าพิพิธภัณฑ์บะบ๋า ญะญ๋า เป็นของเศรษฐีชาวเปรานากัน เป็นอาคารโอ่อ่าที่ได้รับการตกแต่งใหม่ให้บรรยากาศเก่าของชาวจีนในเขตช่องแคบของรัฐปีนัง มีโบราณวัตถุจำแนกเป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ กว่า 1000 ชิ้น เครื่องประดับจะใช้ทองคำ ล้วนสวยงามและขนาดใหญ่ ก่อนออกจากเกาะปีนังได้ไปไหว้พระที่วัดไทยและว้ดพม่า คือวัดไชยมังคลาราม และวัดธรรมิการาม ตามลำดับ มาทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารคนไทย ฝั่งบัตเตอร์เวิร์ธ เป็นร้านอาหารไทย วันนี้แขกเต็มร้านเพราะเป็นวันครอบครัวของมาเลเซีย จากนั้นเดินทางกลับเข้าไทยถึงหาดใหญ่ประมาณ 4 ทุ่มกว่า พักโรงแรมเดิมพรุ่งนี้จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยว 10.05 น.

A priest was driving along and saw a nun on the side of the road. He stopped and offered her a lift, which she accepted. She got in and crossed her legs, forcing her gown to open and reveal a lovely leg. The priest had a look and nearly had an accident. After controlling the car, he stealthily slid his hand up her leg. The nun looked at him and immediately said, "Father, remember psalm 129?" The priest was flustered and apologized profusely. He forced himself to remove his hand. However, he was unable to remove his eyes from her leg. Further on while changing gear, he let his hand slide up her leg again. The nun once again said, "Father, remember psalm 129?" Once again the priest apologized.” Sorry sister but the flesh is weak.

"Arriving at the convent, the nun got out gave him a meaningful glance and went on her way. On his arrival at the church, the priest rushed to retrieve a bible and looked up psalm 129. It Said, "Go forth and seek, further up, you will find glory."

Moral of the story:

Always be well informed in your job, or you might miss a great opportunity!

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  "เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา"ความเห็น (0)