อำนาจรวมศูนย์การศึกษา


บทความเรื่อง The return of state-based absolutism ใน นสพ. บางกอกโพสต์ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สะกิดให้ผมเขียนบันทึกนี้

บทความในบางกอกโพสต์มีที่มาจากการใช้มาตรา ๔๔ ยุบเขตการศึกษา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งนี้ โดยที่เคยมีการใช้มาตรา ๔๔ ยุบ คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ เมื่อปีที่แล้ว ดัง คำสั่งนี้

ทั้งสองคำสั่งมีลักษณะคล้ายกัน คือยุบเลิกคณะกรรมการแบบตัวแทนวิชาชีพ หันมาใช้กลไกของการเมืองและข้าราชการระดับสูง ซึ่งก็เดาได้ว่า จะเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน พูดกันทั่วไปว่าจากคอร์รัปชั่น ผมได้ยินมาว่า ในส่วนภูมิภาคครูที่ขอย้ายจากโรงเรียนห่างไกล มาทำงานที่โรงเรียนในเมือง ต้องเสียเงินเป็นรายกิโลเมตร กิโลเมตรละหนึ่งพันบาท


วิจารณ์ พานิช

๒ เม.ย. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้อ่านแล้วเพิ่มมุมมอง "อำนาจรวมศูนย์ทางการศึกษา" ทำให้สนุกกับการทำหน้าที่ใน กศจ.ชุมพร ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง...ขอบคุณครับ