ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการกลุ่ม : กรณีศึกษา กลุ่มน้ำพริกแม่ส. สุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Usernamecd-6-57-82
สมาชิกเลขที่210308
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

สมาชิก

นางสาว ณิชากร ดิษฐ์สังข์ รหัสนักศึกษา 574305302

นางสาว ปิติพร ล้อไชยพร รหัสนักศึกษา 574305318

นางสาว หนึ่งฤทัย กำเนิดรัตน์ รหัสนักศึกษา 574305333

นางสาว ณัฏฐะณิชา ว่องวงศ์อารี รหัสนักศึกษา 574305348

นางสาว ฤทัยรัตน์ รักษาเชื้อ รหัสนักศึกษา 574305352