ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากลุ่มคลินิกมนุษย์ล้อ มูลนิธิคนพิการไทย (ลงชุมชนครั้งที่10)


คุณสุรพล เจตพุก ผู้นำที่พวกเราเลือกและสนใจในตัวท่านและการทำงานของท่านที่มีความมุ่งมานะ อดทน ขยัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิต พวกเราหวังว่า ข้อมูลและเนื้อหาที่พวกเราได้นำมาทั้งหมดนี้ จะเเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากลุ่มคลินิกมนุษย์ล้อ มูลนิธิคนพิการไทยความเห็น (0)