ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มธรรมชาติเพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 9

การทำไบโอดีเซล

ส่วนผสมคร่าวๆ

น้ำมันพืช 1 ลิตร

แฮร์กอฮอล์ 250 ซีซี

อุ่นให้ได้ 60 องศา พอให้มือเราจุ่มแล้วพอทนได้

ชั่งให้ได้ 4 กก ไม่บวกหม้อการทำไบโอดีเซล เป็นวิธีการทำแบบง่ายโดยการหาได้จากสิ่งที่มีอยู่ใกลๆตัว และมีประโยชน์ต่อเกษตรกร ละครั้งหน้าคงเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราลงชุมสชน ขอบคุณลุงละชาวบ้านในวันนั้นที่ให้ความรู้แก่พวกเราบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษาปราญช์ชาวบ้าน 1ความเห็น (0)