จุฑาทิพย์

ปีสาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Usernamejang_rung
สมาชิกเลขที่212003
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดวันที่ 20 มกราคม 2537

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด 2 คน

เป็นบุตรคนที่ 1

ชั้นอนุบาล ศึกษาที่โรงเรียนวัดท่าสูง

ชั้นประถมตอนต้น-ปลาย ศึกษาที่โรงเรียน ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ชั้นมัธยมตอนต้น ศึกษาที่โรงเรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

ชั้นมัธยมตอนปลาย ศึกษาสายศิลป์คำนวณที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คติประจำใจ : ทำทุกวันให้ดีที่สุด

ความฝัน: อยากเรียนจบ ดร. เเละเลี้ยงพ่อแม่ด้วยตัวเราเอง