KM การถอดบทเรียนแบบง่าย

KM NURSING วันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ รพ ศรีนครินทร์

ความคาดหวัง เเละ การประเมินผล ของวิทยากรต่อคนเข้าอบรม

๑.knowledge & Skills ถอดบทเรียน

๒. ได้เอกสารถอดบทเรียน ๑ เล่ม ต่อประเด็น

๓.ทุกคนมีส่วนร่วมในเวที ถอดบทเรียน

๔.ประเด็นการถอดบทเรียนเชื่อมโยงกับส่วนหนึ่งของ KM ขององค์กร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ LO ตาม วัตถุประสงค์

KM in Nursing Care ส่งให้ อ เอก.pdf

ใบงานที่ 1_LD_KKU.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (5)

workshop การถอดบทเรียนและสังเคราะห์บทเรียน

กลุ่มที่1 การพยาบาลผู้สูงอายุ

กลุ่มที่2 การพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง

กลุ่มที่3 การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง

กลุ่มที่4 การพยาบาลโรคความดันโลหิตสูง

กลุ่มที่5 การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน

กลุ่มที่6 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

กลุ่มที่7 กลุ่มการเฝ้าระวังติดเชื้อและการพยาบาล

กลุ่มที่8 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

กลุ่มที่9 การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิต

กลุ่มที่10 การพยาบาลโรคมะเร็งท่อน้ำดีและตับ

เครื่องมือและอุปกรณ์

  • ใบงาน”รายงานการถอดบทเรียน”
  • ใบงาน”รายงานรวบรวมเรื่อง การจัดทำKM”
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง
  • Facilitator 10คน
  • แบบประเมินผลกิจกรรม
เขียนเมื่อ 

พี่แก้ว

อ่านแล้วทำง่ายมาก

พี่แก้วรวมเล่มทำเป็นเล่มๆเลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

ขอบคุณ อ ขจิต

โอกาสหน้าคงได้ขอเชิญอาจารย์มาช่วยทำกิจกรรมดีดีให้น้องพยาบาลค่ะ

สำหรับ R2R FA พี่แก้วได้รับความอนุเคราะห์จาก ทีมศิริราชค่ะ

รวมทั้ง สสส ที่ให้งบ

ขอบคุณ ดร ขจิตที่สนใจมาร่วมกิจกรรม

โอกาสหน้าจะขอเชิญร่วมระดมสมองของกรรมการที่เมืองกาญ ดีไหมคะ


เขียนเมื่อ 

ชอบตรง... ได้ชุดความรู้ 1 เล่มในแต่ละเรื่อง
หรือ การมีส่วนร่วมในเวที

แจ่มชัด มีหมุดหมาย--ชื่นชมมากๆ ครับ