โครงการใช้ictในชุมชน

ฝึกอบรมให้ชุมชนใช้โมบายโฟนสร้างสื่อแบบเปิด กรณีกลุ่มอีโต้น้อย

เริ่มโครงการใหม่ กลับไปเยี่ยมพ่อใหญ่ผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความมั่นคงของมนุษย์ความเห็น (0)