JJ16V2_10 หลากหลายประเด็น คุณภาพ สำคัญ จริงรือ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณภาพสำคัญจริงรือ

วันหยุด ออกกำลังกาย

เดินทอดอารมณ์ ชมธรรมชาติ

แดดร่ม ลมสงัด พาคุณหลานตา ไปทาน กุ้งแม่น้ำ วันครบรอบวันเกิด

คุณลูกชาย Gap ครบ สามรอบ

คุณ Gip และ คุณดี้

ขาดไปหนึ่ง ไปท่องเที่ยวน่าน กับ เพื่อนๆ เขียวมะกอก

มาเข้าเรื่องสำคัญ

คุณภาพ สำคัญจริงหรือ ลองดูภาพข้างล่าง ครับ

กรณีศึกษา สดสด จริงๆ จากสายตา ผู้พัฒนาคุณภาพ เห็นอะไรใหมครับ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมี ระบบ และ กลไก เพื่อ "สร้างคุณภาพ"

สร้างไม่พอ ต้อง "ประกันคุณภาพ" ไม่ให้ถดถอย

สุดท้ายต้อง "พัฒนาคุณภาพ"

จะใช้ระบบใด ระบบไหน ไม่ว่า กลัวแต่ว่าจะไม่มีระบบ

นี่แค่หนังสือ

แต่

หากเป็น "ชีวิต คน หรือ ชีวิต คนที่เรารัก"

หากเกิด "ความผิดพลาด"

จะเกิดอะไร

"นี่แหละ คุณภาพทุกลมหายใจ"

พบกันใน KM 3.0 และ อีกหลากหลายประเด็น ทั้งวิชาชีพ และ เครือข่ายชาว Gotoknow ใน 17 th HA National Forum

ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม นะครับ

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( 230216)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)