ความล้มเหลวคือความสำเร็จ

การที่เราทำอะไรแล้วไม่สำเร็จแสดงว่าล้มเหลว...เสียใจ...ร้องไห้น้ำตาฟุมฟาย...โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้...เมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว...

มีใครบ้างที่ทำแล้วพบกับความสำเร็จตลอดเวลา...เท่าที่ผมอ่านประวัติผู้นำของโลกทั้งหลาย...ร้อยทั้งร้อย...ล้วนเคยเป็นคนทำอะไรแล้วล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้น...

เช่นการสร้างเครื่องบินของสองพี่น้องตระกูลไรท์ ...

เอดิสัน...อับราฮัมลินคอล...เจงกีสขาน...เหมาเจ๋อตุง...อโศกมหาราช...ฯลฯ  การที่มีคนมาบอกว่าทำอะไรแล้วสำเร็จทุกอย่างไม่เคยล้มเหลวเลยแสดงว่าเขาโกหกหน้าเป็น...

ในช่วงบ่ายแก่ ๆของเมื่อวานนี้...ผมได้...ลปรร...กับ อ.สุภาคย์  อินทองคง  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชุมชนภาคใต้...ช่วงหนึ่งเราคุยกันเรื่องนี้...

คือทุกครั้งที่เราพบกับความล้มเหลว...ในนั้นมันมีความสำเร็จซ่อนอยู่เสมอ...โปรดอย่าละทิ้งความพยายาม...

ในจิตใจต้องมีอิทธิบาท 4 ข้อ   คือ  มีความพอใจในสิ่งที่ทำนั้นเสมอ...มีความเพียรพยายามอย่าต่อเนื่องไม่ขาดสาย...มีจิตใจจดจ่อต่อสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลา...และหมั่นตริตรองพิจารณาโดยรอบคอบ...อย่าใจเร็วด่วนได้...

ถ้าเรามัวทะเลาะกับจิตใจของเราเองในวันนี้แล้ว...เราก็จะไม่มีอนาคตที่สดใสในวันพรุ่งนี้...