ตอนที่ 8

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 6   ว่าด้วยการตีความพลังจักรวาลกับการจัดการองค์กร   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช