สภาข้าราชการฯ มน. : 4. ประชุมสภาข้าราชการฯ มน. 3-49

บอย สหเวช
การประชุมสภาข้าราชการฯ มน. ครั้งที่ 3 / 49 รอบนี้แวะเวียนมาจัดที่คณะสหเวชศาสตร์ ในวันนี้ (15 พ.ย. 49) ท่านประธานสภาข้าราชการ( คุณจรัญ ฟุ้งเกียรติคุณ) และรองประธานคนที่ 2 (คุณประยูร สิงหวิภาส) มาถึงก่อน เพื่อดูความเรียบร้อยก่อนการประชุม

    งานนี้ผมในฐานะเจ้าบ้าน เตรียมจัดเอกสาร และ อาหารไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ครับ
 • คุณจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ
 • คุณธงชัย แสงจันทร์
 • คุณประยูร สิงหวิภาส
 • คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์
 • คุณสุรีย์   ชมพูพันธ์
 • คุณบุณฑริกา  อินทสิงห์
 • คุณเพชรรัตน์  เม่นคำ
 • คุณจำรัส ปลากัดทอง
 • คุณพัชรา  เจ่าสกุล
 • คุณจิระประภา  ศรีปัตตา
 • คุณเสาวณีย์  สิทธิสมบูรณ์
 • คุณประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
 • คุณธีระพงษ์  น้อยแสง
 • คุณธนกฤษ์  ตาลช่วย

  การประชุมรอบนี้ ประธานสภาฯ มอบให้ผมระบุเบอร์โทร. และ e-mail ในใบเซ็นชื่อด้วย เพื่อการติดต่อประสานงาน

     มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ครับ

 • การร่วมงานเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ / คุณจรวย จันทร์แจ่มแจ้ง / คุณวิชาญ กันยา
 • การไปเยี่ยมให้กำลังใจลูกจ้างประจำที่ประสบอุบัติเหตุ
  มีท่านประธานสภาฯ รองประธานคนที่ 1 (คุณประยูร) รองประธานคนที่ 2 (คุณธงชัย) คุณสุรีย์ คุณธีระพงษ์ และผมไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณอำพร อ่ำอยู่ ที่บ้าน
 • การร่วมกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • แจ้งรายชื่อผู้บริจาคสมทบกฐินสามัคคีของสภาข้าราชการฯ

       ขณะนี้ทางสภาข้าราชการฯ เตรียมจัดทำ Diary ปี 2550 และการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อเชื่อมความสามัคคีในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดแข่งขันแบบเป็นทีม

       นอกจากนี้ได้เตรียมจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสภาข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งท่านประธานฯ สนใจในประกาศของคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน จะนำไปปรับใช้กับสภาข้าราชการฯ โดยมอบรองประธานคนที่ 2 (คุณประยูร) เหรัญญิก (คุณจำรัส) เจ้าหน้าที่หน่วยกฎหมาย และผมช่วยยกร่างระเบียบดังกล่าว

        ที่ประชุมมีการกำหนดการประชุมสภาฯ เดือนละ 2 ครั้ง รอบหน้าจะเป็นที่บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ คงต้องประสานกับเลขานุการบัณฑิตฯ (คุณพัชรี) อีกครั้งครับ

          พบกันใหม่รอบหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมผมจะจัดส่งเอกสารไปให้ที่หน่วยงานครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         15 พ.ย. 49 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#สภาข้าราชการฯ

หมายเลขบันทึก: 60140, เขียน: 16 Nov 2006 @ 09:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)