สุดปลื้มนิสิตพิการ มมส ชนะเลิศเรียงความ

  ติดต่อ

  สุดปลื้มนิสิตพิการ มมส ชนะเลิศเรียงความ เข้ารับประทานรางวัลจากองค์โสม  

สุดปลื้มนิสิตพิการ มมส ชนะเลิศเรียงความ เข้ารับประทานรางวัลจากองค์โสม ^___*

            เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2549 .เวลา 10.30 น. พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จแทนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการครั้งที่ 42  ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สวนอัมพร   ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้มีการจัดประกวดเขียนเรียงความ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

 •   ประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ ความหวังและพลังใจของคนพิการ  
 • ประเภทนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในหัวข้อ การป้องกันความพิการเป็นงานของทุกคน 
 • ประเภทผู้บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ในหัวข้อ ใต้ร่มพระบารมีชีวิตนี้ยังมีหวัง 
 • และประเภทผู้บกพร่องทางด้านสติปัญญา ในหัวข้อ ใต้ร่มพระบารมีชีวิตนี้ยังมีหวัง                   

  ซึ่งมีผู้สนใจส่งเรียงความเข้าประกวดกว่า 259  เรื่องจากทั่วประเทศ    นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งเรียงความเข้าประกวดในประเภท ผู้บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 2  คน และได้รับรางวัลทั้งสองคน  โดย

  1. นายบัณฑิตย์  สิทธิคุณ นิสิตชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
  2. นางสาวเสาวนีย์  สีสอง นิสิตชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1

   ในวโรกาสนี้ทางคณะกรรมการจัดประกวดเขียนเรียงความได้เบิกตัวผู้ชนะการประกวดทั้ง 4  ประเภทและรองอันดับหนึ่งและอันดับสองรวม  11  คนเข้ารับประทานใบประกาศเกียรติคุณ  จากองค์ประธานในพิธีอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน [email protected]

หมายเลขบันทึก: 60133, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:38:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #รางวัล#goodnews#วันคนพิการ#ข่าวดีมมส.

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

Panda
เขียนเมื่อ 
 • มาร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ
 • น่าจะเพิ่ม ป้าย  ข่าวดี มมส. Goodnews MSU ด้วยนะครับ
 • ขอบพระคุณค่ะอาจารย์Panda
 • เพิ่มแล้วค่ะ ^__*