เมื่อวาน (พุธ15/11/2549) ตอนบ่ายผมเข้าฟังการอบรมแนะแนวการขอทุนฟุลไบรท์  วิทยากรคือ  คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต  ท่านเป็นผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์ ) ทุนนี้เป็นทั้งทุนการศึกษาปริญญาโทและเอกในอเมริกาเป็นทุนฟรี  และมีทุนวิจัยต่างๆอีกด้วย  ท่ายวิทยากรได้แนะนำให้รู้จักเตรียมตัวอย่างไรให้ถูกทางในการแข่งขันชิงทุนนี้  อีดอย่างหนึ่งขอชื่นชมในลีลาการพูดของท่านวิทยากรมากตลอดสองชั่วโมงครึ่งขอบอกว่าสุดยอด  ดังนักพูดมืออาชีพเลยเชียว