ฉันเชื่อว่า  ทุกเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตฉัน...คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตฉันสิ่งที่เจอ..คือสิ่งที่ฉันควรจะได้เจอเพื่อเรียนรู้ชีวิตคนที่จะอยู่กับฉัน...ข้างบนจะส่งคนที่เหมาะที่สุดมาถ้ายังไม่เจอใคร..ก็เพราะเขาเล็งเห็นแล้วว่าช่วงเวลานี้ฉันไม่เหมาะที่จะเจอใครคนที่ฉันเจอเขาอาจจะเข้ามาทำลายความฝันของฉันก็ได้ฉันยังเชื่ออีกว่า...ถ้าพระเจ้าคือผู้สร้างมนุษย์ ... พระเจ้าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ฉันเสมอถ้าฉันไม่เจอใครจริงๆ..ก็หมายถึงว่าฉันเหมาะที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองฉันจะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่ก็บอกแล้วไง...เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ฉันเสมอ